Gode tips før lamming

07.12.2018 (Oppdatert: 07.12.2018) Gustav A Karlsen

Det er en utfordring å ta hand om mange kopplam. Foringa er dyr, og dersom det dør mange lam under oppforingen, er det et stort tap.

Foto: Gustav Karlsen

Fôring av kopplam

Det er en utfordring å ta hand om mange kopplam. Foringa er kostbar, og dersom det dør mange lam under oppforingen, er det et stort tap. Et godt tips er å bruke høy som grovfôr. Silo kan gå bra, men lamma spiser lite grovfôr. Om våren er det stor fare for nedsatt kvalitet på siloen og dermed oppstår mageproblemer hos lamma. Fores det med høy i oppdrettsperioden, i kombinasjon med kraftfor og melk fra automat, har oppdrettet gått bedre hos mange. Utfordringen er overgang til beite. Viktig å behandle mot snyltere, men dersom man slipper kopplamma på beite som ikke har hatt beiting av sau forrige sesong, viser det seg at overgangen til beite går mye bedre.

 

Intensivavdeling under lamming

For å redusere tapene på lam rett etter fødsel, må lamma få nok råmelk tidlig nok. Et lam må få i seg 150 ml råmelk helst innen 5 timer etter fødsel. Mange har gode erfaringer med sondeernæring. Like viktig er det at lam lærer seg å drikke av automaten. En egen intensivavdeling er til stor hjelp etter lamming. Der overvåkes nyfødte lam, til at de har lært seg å drikke og er blitt vant med smokk. Etter at lammene har lært seg teknikken, flyttes de over i større binger. De første dagenes overvåking har stor betydning for å redusere dødeligheten på lam.

 

Søyer med 3 - 4 lam

Et høgt lammetall krever egen oppfølging. Spørsmålet er: Hvilke lam skal vi la gå sammen med mora, og hvem skal tas som flaskelam? Oftest tas værlammene til oppforing, da de vokser godt og kan leveres tidlig og dermed blir foringa rimeligere. Erfaringer fra dyktige sauebønder er at der det fødes to normale lam og ett stort – blir det store lammet tatt til oppforing. Er det to store lam og et lite – blir det lille lammet tatt til oppforing. Dette er en søskenutjevning som fungerer godt.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.