Gjødselgass

20.03.2019 (Oppdatert: 20.03.2019) Tom Okan

Våren nærmer seg med stormskritt og med det også arbeidet med å få ut husdyrgjødsla. Det skjer dessverre fremdeles ulykker i forbindelse med omrøring og utkjøring av husdyrgjødsel. For å redusere risikoen og gjennomføre dette på en tryggere måte, er det flere tiltak som bør iverksettes.

Foto: Ragnhild Borchsenius

De fire viktigste gassene fra husdyrgjødsel er hydrogensulfid, metan, ammoniakk og karbondioksid. I høye konsentrasjoner, kan hver av disse gassene utgjøre en helserisiko for mennesker og husdyr.

Primære farer er:

 • Giftige for mennesker og dyr.
 • Oksygenmangel som resulterer i kvelning.
 • Eksplosjoner kan oppstå når oksygen blandes med gasser som metan.


Hydrogensulfid (H2S) regnes som den farligste av gjødselgassene. I høye konsentrasjoner gir H2S respirasjonsstans i løpet av 1-2 åndedrag. Den lukter råttent egg og er tyngre enn luft. Etter å ha pustet inn denne gassen i en kort periode, eller ved høye konsentrasjoner, lammes luktesansen og du kan ikke lenger lukte at gassen er tilstede.

Foto: NLR

 

Høye gasskonsentrasjoner av hydrogensulfid kan gi umiddelbart bevissthetstap og død ("knockdown") og krever øyeblikkelig og aggressiv respirasjonsbehandling.

 

Risikovurdering

Før arbeidet med omrøring og utkjøring starter skal du lage en sikker jobbanalyse (SJA). Tiltakene som blir foreslått i SJA skal du gjennomføre før start av arbeidet.

Rådgiving og bistand

Kjente tiltak:

 • Rør aldri i stille eller tungt vær, da er det for lite gjennomtrekk i fjøset.
 • Sørg for skikkelig utlufting i husdyrrom.
     * La alle vifter gå for fullt.
     * Alle dører og vinduer må åpnes.
     * Gassene er tunge, så det må ventileres helt ned til golvet.
     * Pass på at ventilasjonsvifter ikke trekker luft fra gjødselkjeller og inn i husdyrrommet.
     * Pass på at det ikke blir manglende utlufting i deler av husdyrrommet.
 • Dersom det er åpninger i port eller pumpekum og vindretningen blåser mot disse kan gjødselgass presses fra kjelleren og opp i fjøset.
 • Pass på at ingen oppholder seg i fjøset under omrøring. Merk og steng av husdyrrommet.
 • Stå ikke i nærheten av påfyllingsåpningen på transporttanken under fylling, eller ved pumpekum/port under røring.
 • Gå aldri inn i husdyrrom hvor det kan være mistanke om gjødselgass uten gassmaske med grått gassfilter B. NB! Sørg for at det er nok oksygen.
 • Dersom det er mulig bør omrøring foretas når det ikke er dyr i husdyrrommet.
 • Start røringen forsiktig og under overflaten, for å unngå at all gass frigjøres momentant.
 • Nytt røreutstyr med større effekt medfører kraftigere omrøringen og faren for gassulykke øker.
 • Gå aldri ned i gjødselkjeller eller tankvogn uten friskluftsutstyr.
 • Gassmåler kan gi falsk trygghet fordi gasskonsentrasjonen kan variere lokalt i husdyrrommet.
 • Ved bruk av gassmåler må denne vedlikeholdes og kalibreres etter produsentens beskrivelser.

 

Ta kontakt med din nærmeste HMS-rådgiver for å få tilgang til rådgiving ang gjødselgass.
Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.