Foto Ingvild Melkersen
⋅ Arter og sorter

Sats på kløveren for å fikse nitrogenet

Kløver og andre fleirårige belgvekster er en viktig bestanddel i enga. Rett sortsvalg kan bli en suksessfaktor som er viktig for nitrogenforsyninga i enga, og kan spare deg for gjødselkostnader og bidra positivt på produksjon og lønnsomhet
NLR Nord Norge
Jordbaeraker foto Ingrid Myrstad
Medlem
⋅ Bær

Vinterdekke i jordbær

Det begynner å bli tid for å legge på vinterdekke på jordbæra. Jordbærplanta tåler lite barfrost og allerede ved 4-5 grader minus kan det oppstå skader som fører til redusert avling neste år og i enkelte tilfeller total utgang.
NLR Nord Norge
Tindved foto Steve Saltermark
Medlem
⋅ Bær

TINDVED – vakker, sunn og smakfull!!

Tindved, som nyttevekst i form av plante for bær- (frukt)produksjon, har liten tradisjon her til lands. Men som pionerplante har den vært her siden isen trakk seg tilbake og naturlige forekomster finnes langs kysten fra Sør-Trøndelag til Ibestad i Troms.
NLR Nord Norge