Foto: Ragnhild Renna
Medlem
⋅ Arter og sorter

Gi enga de beste sortene

Oversikt over arter og sorter i såvare til eng og beite.
NLR Nord Norge
Samling 20 9 2021 Foto Atle Aronsen
Medlem
⋅ Gras

Slett ikke 'rota til alt vondt'

Røttene er viktige for plantenes vekst og utvikling, uten at vi kanskje tenker over det.
NLR Nord Norge
Sau på beite Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Arter og sorter

Bestill såvare før nyttår

Plutselig kommer våren, enga ser tynn og glissen ut og du står der uten såfrø. Tenk over hvor du gjerne skulle ha sådd inn litt ekstra kulturfrø for å øke avlingspotensialet eller hindre ugras å spire. Forhandlerne ønsker tidlig bestilling av driftsmidler og såvare er smart å ha på plass når våren kommer.
NLR Nord Norge
Foto Ingvild Melkersen
⋅ Arter og sorter

Sats på kløveren for å fikse nitrogenet

Kløver og andre fleirårige belgvekster er en viktig bestanddel i enga. Rett sortsvalg kan bli en suksessfaktor som er viktig for nitrogenforsyninga i enga, og kan spare deg for gjødselkostnader og bidra positivt på produksjon og lønnsomhet
NLR Nord Norge
Jordprovetaking Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Gras

Jordanalyser

Det kan være overveldende å se på resultat fra jordanalyser, men her er en liten forklaring i hva jordart, pH og næringsstoffene i en jordanalyse forteller oss.
NLR Nord Norge