«Hva skal sånn frivillig yrkesskadetrygd være godt for…?»

13.05.2019 (Oppdatert: 13.05.2019)

Joda, nå skal du høre: De fleste av oss kan tenke at «det skjer ikke meg, jeg blir da ikke skadet på jobb! Jeg vet jo hvilke farer som lurer, så jeg vet å passe meg». Men hvis uhellet plutselig skulle være ute, og du pådrar deg en skade i jobben som bonde, vil det være en stor fordel å ha mulighet til å få dekket de økonomiske konsekvensene av skaden.

Foto: Hege Herringbotn

Ulykker kan skje over alt i arbeidslivet, og selvstendig næringsdrivende har ikke samme rettigheter som ansatte i en bedrift ved yrkesskade. Hvis du som bonde skal kunne få dekning ved yrkesskade, MÅ du ha tegnet frivillig yrkesskadetrygd hos NAV. En frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende er en billig forsikring som gir bøndene de samme rettighetene hos NAV som ordinære arbeidstakere har.

 

Det kan være fort gjort å forveksle NAV sin frivillige yrkesskadetrygd med andre ulykkesforsikringer tegnet hos private forsikringsselskap, men sistnevnte gir imidlertid IKKE tilgang til folketrygdens tilleggsytelser ved yrkesskade/ -sykdom. Har du derimot tegnet den frivillige yrkesskadetrygden og har andre aktuelle forsikringer i tillegg, utløser den ofte lettere, raskere og større erstatninger fra forsikringsselskapene.

 

Hvordan tegner jeg denne?

NAV sin yrkesskadetrygd tegner du ved å fylle ut skjema på www.nav.no, og den vil gjelde fra det tidspunktet NAV mottok søknaden. Du kan også søke om frivillig trygd fra et bestemt tidspunkt fram i tid, og da vil trygden gjelde fra dette tidspunktet. Det er verdt å merke seg at trygden bare trer i kraft dersom premien er betalt innen fire uker etter at du har fått svar om at søknaden er innvilget. Kriterier for å få innvilget frivillig yrkesskadetrygd er at du må ha en forventet personinntekt på over 1 G (grunnbeløpet), og du må være under 67 år. Grunnbeløpet blir oppjustert 1. mai hvert år, og du finner oppdatert informasjon om dette på NAV sine nettsider.

 

Beregning av premie

Årlig premie utgjør 0,4 % av din forventede årsinntekt – altså 400 kr for hver 100 000 kr i inntekt. Premien for tegningsåret blir beregnet fra og med den måneden trygden gjelder fra. Du skal ikke betale premie for inntekter som overstiger 12 ganger grunnbeløpet på det tidspunktet trygden gjelder fra, og du betaler forskuddsvis for hvert enkelt kalenderår.

 

Opphør

Når du mottar skriftlig påkrav for neste års premie, må du betale denne innen fire uker etter den ble sendt. Hvis denne ikke blir betalt, vil den frivillige yrkesskadetrygden opphøre fra utgangen av kalenderåret.

 

Melding av skade

Meld fra til NAV så snart som mulig etter en yrkesskade eller -sykdom, du finner skjema for slik melding på nettsiden deres. For å få tilgang til ytelsene, må du først ha fått skademeldingen godkjent av NAV. 

Hvis du ønsker mer informasjon om denne ordningen og hva den dekker, kan du ta kontakt med din HMS-rådgiver eller kontakte NAV.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.