Finn ut hva husdyrgjødsla inneholder

04.05.2020 (Oppdatert: 04.05.2020) Ragnhild Renna

Det er viktig at gjødslingsplanen tar hensyn til husdyrgjødsla sitt næringsinnhold. Her er store variasjoner fra gård til gård og der dyreslag, vanntilsetning, strømengde m.m. naturligvis påvirker innholdet. Ved tilnærma uendra forhold vil analyseresultatet være uforandret i mange år.

Utkjøring av husdyrgjødsel. Foto: Ragnhild Renna

Uttak av prøve

Våre jord- og plantefagrådgivere kan hjelpe deg med å få dette gjort. Vi har prøveflasker for uttak av husdyrgjødselprøver og som kan sendes inn til kjemisk analyse på et laboratorium.

Bruk vannfast tusj og merk prøveflaska/boksen med navn og adresse og navn på lager eller anna identifisering, før prøveuttaket og fylling. For at prøven skal gi et tilnærmet rett analyseresultat skal man

  • Ha kommet i gang med husdyrgjødselkjøringa
  • Ha en godt omrørt gjødsel
  • Fryse ned prøven fortest mulig og holde den frossen før den sendes inn eller leveres til NLR eller laboratoriet

Standard analyse koster ca 1000 kr pr prøve.

En husdyrgjødselanalyse vil gi deg bedre kontroll på næringstilførselen og bedre grunnlag for innkjøp av tilleggsgjødsel på gården.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.