Ferdsel i vinterkledd utmark

11.02.2018 (Oppdatert: 06.03.2018) , Hege Karine Herringbotn

Nå på etterjulsvinteren, når dagene begynner å få litt bedre lysforhold, er det mange av dere som trekker ut i skogen for å gjøre en innsats. Da kan det være lønnsomt å tenke gjennom hvilke potensielle farer som kan lure langs skogsveien, slik at du kommer hjem til middagsbordet i god behold.

Foto: Ingvild Lauvland Høie.

 

Formålsparagrafen i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagt vassdrag sier at «all ferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker». For deg som har jobben din i utmark (for eksempel skogsdrift), og benytter deg av tunge kjøretøy og redskaper, er det særs viktig å være bevisst på hvilke farer som lurer og hva konsekvensene kan være hvis noe skulle gå galt.


Ferdsel på islagte vassdrag

De siste ukene har isen i de indre deler av Nord-Norge blitt styrket på grunn av kaldvær, men vi må være særlig oppmerksom der det har kommet snø på tynn is, og spesielt der vann strømmer under isen. Vann strømmer under isen ved innløp, utløp, elver/ bekker og trange sund, og skogstraktoren eller lastbæreren må ofte forsere flere av disse hindrene i løpet av arbeidsdagen. Isen legger seg sist der det er dypt eller særlig utsatt for vind, og du finner store forskjeller i istykkelsen fra vann til vann, og fra sted til sted på samme vann.

                                                                                                       

Før du kjører over islagt vann bør du ta visse forholdsregler:

 • Forsikre deg om at isen er trygg og sterk nok til å bære lasten.
 • Ha tilgjengelig nødvendig førstehjelps-/ sikkerhetsutstyr i tilfelle ulykken skulle bli et faktum.  
 • Hvis du ferdes alene, er det lurt å ha med tørre klær i en vanntett pose.

For å øke kunnskapen som du trenger for å ferdes trygt på is, sjekk ut varsom.no/isskolen.
På regulerte vann er isen stedvis dårligere på grunn av tapping til kraftverk, spesielt omkring inntak og utløp av tunneler. Hvis du mangler lokalkunnskap om området du skal ferdes i, kan du finne oversikt over regulerte vassdrag på nettsidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vannkraft/vannkraftdatabase). Se også varsom.no/isvarsling og iskart.no.

Les om Torgeir Hagensen som gikk gjennom isen med traktor 7. desember 2017: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/vinter/torgeir-ble-reddet-av-hammer-da-traktoren-sank/a/24205825/

 

Snøskredfare

Denne vinteren har til nå vært mer snørik enn på mange år her i nord. Ved skogsarbeid vil du ikke bare ferdes over islagte vann, men også i hellende terreng og kanskje til og med i eller under skredutsatte områder. Da kan det være en lur investering å i forkant opparbeide seg skredvett, og skaffe seg kunnskaper omkring snøskredterreng, skredfarevurdering og hvilke faretegn du skal se etter. Les snøskredvarselet på varsom.no (Varsom.no/snoskredvarsling), og sjekk værmeldingen for ditt område. Varsom.no har dessuten tips til hvordan du kan kjenne igjen snøskredterreng, og hvordan du unngår skade.

                                                                                                         

Det er særlig skredfare ved:

 • Mye snø og vind de siste to-tre dagene
 • Brudd og lyder i snødekket (drønn)
 • Ferske skred i nærheten
 • Plutselig mildvær
 • Kuldeperioder etterfulgt av nedbør i form av snø. Streng kulde skaper rim- lag på snøens overflate, som selv små mengder snø kan skli på
 • De fleste ulykkesskredene skjer når det er tørr snø som har blitt vindtransportert
  (Kilde: rodekors.no)

 

Det å tenke forebyggende når du skal ut i skogen kan spare deg for ubehagelige opplevelser, eller hendelser som i verste fall kan koste deg livet.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.