Felles bruk av utmark - kollisjon eller kommunikasjon

05.10.2018 (Oppdatert: 09.10.2018) Are Johansen

Felles bruk av utmark. Beitedyr og lokale og tilreisende turgåere bruker samme utmark. Kan god kommunikasjon føre til mindre kollisjon.

Kulturlandskapet er populært blant både 2 - og 4-beinte.

NLR Nord Norge er med i et prosjekt der et av målene er å finne ut hvordan kommunene og privat sektor kan skape bærekraftig verdiskaping og utvikling i Lofoten.  Turismen er blitt ei viktig næring i området. Kombinert med mer bruk av fjellene som rekreasjonsområder  fører dette til økende konflikt med beitebruk.  Utfordringen er kort fortalt at sau og folk trives i de samme områdene og at det ofte er få muligheter til passasje. Det er kort vei mellom fjæresteinene og fjellsida og fjellet er grassdekt helt til topps.  Sauestiene er stort sett behagelige å gå på når man nærmer seg toppen.  Der folk er på topptur går de gjerne korteste vei noe som etter hvert fører til dype spor. At turgåingen nå foregår også etter at plantene har gått i dvale reduserer ikke  slitasjen. Mandag 1. oktober arrangerte prosjektet et miniseminar om temaet som fikk stor oppslutning.  Elever fra tre idrettsfagklasser på videregående og rundt 45 andre fikk presentert problemstillingen rundt den store bruken av utmark.  NIBIO sine beitekart fra Vestvågøy fikk en sentral plass.  Beitene i Lofoten er svært gode og kartene viser at en del stier går gjennom de beste områdene. Kartene kan brukes til å planlegge hvor man skal lede trafikken.  Slitasjen på terrenget var også i fokus og det ble presentert tellinger på antall sykkelpasseringer i et område.  Snittet var 10 passeringer i døgnet og ingen tid på døgnet er helt fritt for aktivitet.  På møtet fikk man også et klart bevis på manglende kommunikasjon ved at en aktør i sykkelmiljøet anklaget gårdbrukere for å sabotere tilrettelegging.  Gårdbrukeren som fikk anklagen rettet mot seg svarte at det ikke var tatt kontakt og at anklagen om sabotasje var feil.  Møtet har fått stor oppmerksomhet i lokalavisene og må ansees for å ha vært svært vellykket. NLR Nord Norge og prosjektet har fått verdifulle tilbakemeldinger og vi vil følge dette opp videre.

Artiklene krever dessverre abonnement.

Turisme, reiseliv,jordbruk, allemannsretten

Turistgruppene er som en hjemmealenefest

Sykkel eller sau, eller begge delerFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.