Et øyeblikk ubetenksomhet kan få store konsekvenser

20.03.2019 (Oppdatert: 20.03.2019) Tom Okan

Har du opplevd kløe i øynene, rennende øyne, hosting, nysing eller frysing og verk i muskulaturen etter arbeidet?

Foto: NLR - Jordstøv

Støv

 

Størrelsen på støvet påvirker hvordan det oppfører seg. Store støvpartikler synker raskt til bakken, mens små partikler kan sveve i luften i mange døgn. Størrelsen på partiklene er avgjørende for hvor i luftveiene støvet fester seg. De store partiklene fester seg i nesen og svelget, mens de minste går helt ned i lungeblærene.

De farligste støvtypene i landbruket er små organiske støvpartikler, som for eksempel mugg.

Eksempel på arbeidsoppgaver som gir mye støv er for eksempel rengjøring av kornbinger eller bruk av høytrykksspyler ved rengjøring i husdyrrom.

 

Uorganisk støv

 

Eksempel på uorganisk støv er mineral-, metall- og støv fra kjemikalier.

Mineralstøv er for eksempel jordstøv som frigjøres ved jordbearbeiding eller arbeid med rotvekster. Asbest, som tidligere ble mye benyttet i bygningsmaterialer gir også fra seg mineralstøv. På grunn av formen på asbeststøvet er dette svært helseskadelig. Metallstøv finnes blant annet i sveiserøyk. Hvor farlig denne røyken er, avhenger av hvilket materiale det sveises på og hvilken sveisemetode som benyttes.

Kjemikaliestøv dannes ved for eksempel håndtering av kunstgjødsel, vaskemidler i pulverform. Denne typen støv finnes også i dråper i luften ved sprøyting.

 

Organisk støv

 

Organisk støv er det støvet det finnes mest av i landbruket. Denne typen støv kan være fra fjær, dyrehår, hudpartikler, mel, høy, halm, strø, husdyrgjødsel, gjødsel, trevirke, grønnsaker med mer.

Organisk støv er det støvet som er mest helseskadelig. Dette fordi slikt støv inneholder mikroorganismer som bakterier, mugg og midd. Noen av disse mikroorganismene inneholder eller produserer giftstoffer som kan gi irritasjon i øyne og luftveier, eller føre til allergi, astma, bronkitt og KOLS.

Noen timer etter arbeid i støvete omgivelser er det mange som opplever influensalignende symptomer som frysing, verk i muskulaturen og feber. Dette kalles også inhalasjonsfeber, eller gift feber, og er et tegn på at man har pustet inn store mengder soppsporer.

Høy fuktighet eller varmgang i korn, halm og høy er et sikkert tegn på at det finnes svært høye mengder av mikroorganismer.

Foto: NLR :Støv ved høytrykkspyling

 

Støv og ammoniakk

 

I landbruket finner man ofte ammoniakk i kombinasjon med støv. Det er spesielt i svine- og fjørfeproduksjon og ved håndtering av ammoniakk-behandlet fôr, at det kan være mye ammoniakk tilstede. Ammoniakk gjør at flimmerhårene i luftveiene stivner og vi blir mer utsatt for de skadelige effektene av støvet.

 

Kontakt din HMS rådgiver for å få råd om riktig beskyttelse mot støv.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.