Ensileringsmidler og dosering

12.06.2020 (Oppdatert: 12.06.2020) Gunnar Jarle Forbord

«Mer sukker og mindre melkesyre i ensilert gras, behandlet med syreprodukter»! Her er en gjennomgang av de mest aktuelle ensileringsmidlene til årets slått fra hovedforhandlerne Felleskjøpet og Fiskå Mølle. Anbefalinger underbygges av nyere undersøkelse fra NLR Rogaland basert på Fiskå sitt produktutvalg, men vi har i oversikten lengre ned i denne artikkelen lagt inn sammenlignbare produkter fra Felleskjøpet.

Foto: Fiskå Mølle

 NLR Rogaland konkluderer med at syreprodukter gir mer sukker og mindre melkesyre enn sammenlignbare produkter, og en bør velge høyeste anbefalte dosering av de rene syrepreparatene (dvs Ensil 1, Fôrsil 1, GrasAAT Lacto) ved vått fôr (lav TS %). Dette underbygger tidligere kunnskap. I undersøkelsen er benyttet ForSil Pluss og GrasAAT Pluss. 

 

Konklusjon: «Resultatene er i stor grad i samsvar med tidligere ensileringsforsøk; Det var mer sukker og mindre melkesyre i ensilert gras som var behandlet med syreprodukter sammenlignet med bakterieprodukter og kontroll. Det ble også registrert sterkere varmgang i fôr behandlet med bakterieprodukter sammenlignet med syreprodukter.

Noen av resultatene var imidlertid i kontrast med tidligere forsøk, for eksempel at det var mer smørsyre i grovfôr behandlet med syreprodukter. Vi antar at dette kan ha sammenheng med at det skjedde en underdosering av syre. Dette resultatet kan være viktig da det illustrerer hvor viktig det er å dosere store nok mengder syrebaserte ensileringsmidler. Ved høsting av grovfôr med lav tørrstoffprosent er det viktig å bruke ensileringsmiddel med høyt innhold av maursyre»

 

Hvilket ensileringsmiddel når?  

I den nye artikkel viser NLR Rogaland basert på ensileringsundersøkelsene basert på Fiskå Mølle sine produkter

Resultatet av undersøkelsen  er nok i grove trekk overførbar til Felleskjøpets Grovfôrkatalog tilsvarende syrepreparat, syrepluss-preparat og kjemiske/saltbaserte middel.

Se nedenfor hva som er tilsvarende ensileringsmiddel fra Felleskjøpet som Fiskå Mølle sine middel i undersøkelsen.

Vi anbefaler å finne ut mer om ensileringsmidlene i forhandlernes produktkataloger (lenker marker ovenfor), og etikettene på produktemballasjen, bl.a. dosering og forholdsregler.

 

SYREBASERTE middel  

Felleskjøpet:  Ensil 1  

Fiskå Mølle:    FôrSil   

                     GrasAAT Lacto 

Maursyrebasert produkt til direkte høsta og moderat fortørka inntil 30 % TS. Senker pH raskt og bidrar til økt sukkerinnhold, smakelighet og fôropptak. Viktig med høyeste anbefalte dosering på vått fôr (om dosering se etiketten og produktinfo hos forhandlerne)

 

SYREBASERTE PLUSS  middel

Felleskjøpet:  Ensil Pluss      

Fiskå Mølle:    FôrSil Plus og

                      GrasAAT Plus  

 

Maursyrebasert, men tilsatt propionsyre (Og i GrasAAT er det i tillegg benzosyre) som hindrer mugg og sopphemmende som lettere oppstår ved økt fortørka fôrmasse over 30 % TS (Ensil Pluss fra 25 %). Også disse senker pH raskt.

Hvis en har kjøpt inn pluss-preparat med mindre maursyre og det blir krevende høstingsforhold med vått fôr, er det ekstra viktig å holde høyeste dosering på etiketten. Høyere dosering av plusspreparatene og ekstra tørr plantemasse. I svært tørt fôr  Eller eventuelt kjøp/bytt syrebasert middel.   

 

SALTBASERTE middel

Felleskjøpet:  Xtrasil   LP og Ultra            

Fiskå Mølle:    Kofasil   LP og Ultra 

LP – produktene lite til moderat fortørka inntil 35 % TS 

Ultra- produktene videre fra moderat til svært godt fortørka grovfôr 30- 60 % tørrstoff (TS)

 

Disse kjemiske ensileringsmidlene er uten syre, men inneholder stoffer som dreper bakterier som listeria, smørsyre og coli (ikke  melkesyrebakterier) og sikrer hygienisk kvalitet og fôrstabilitet etter åpning mht dyras helse og fôrutnyttelse.

NB ! På grunn av helseskadelige nitrøse gasser anbefales generelt ikke disse til silo (og spesielt tårnsilo), og i så fall må det være ekstra god ventilasjon. Disse anbefales heller ikke til ekstremt tørt fôr over 65 % (type heste- ensilasje).   

 

BAKTERIE/BIOLOGISKE middel

Felleskjøpet: Xtrasil Bio eller Ultra LP 

Fiskå Mølle:    Kofasil Duo

Andre:           SiloMax IQ   (i undersøkelsen NLR Rogaland)  

 

Det finnes mange biologiske ensileringsmidler, og en god del er økologisk godkjent.  

Det er nok større variasjon mellom bakteriepreparatene og resultatene av de 2 i undersøkelsen kan være lite overførbar på andre.

 

Vedrørende Økologisk drift  og hva som er godkjent, klikk her: Debio driftsmiddelregisteret

 

Til slutt: Trenger jeg ensileringsmiddel eller kan jeg underdosere ensileringsmiddel for å spare penger?

 

Ikke ensileringsmiddel? Tja, kanskje i rundballer når det ikke er viktig med høyest mulig fôropptak eller faren for feilgjæring er liten. Det vil si at det er gode innhøstingsforhold og godt fortørka gras over 35 % tørrstoff (TS). I tillegg bruker du  8-10 lag plast. Vær obs på at så høyt tørrstoffinnhold gir dårligere fôropptak. Det er lettere å velge bort ensileringsmidler i rundballer enn silo der det er større fôrmasse.

Å spare på ensileringsmiddel, og bare bruke litt, bør unngås.  Spesielt gjelder dette syrepreparatene (inkl plusspreparatene) som da vil gjøre større skade enn gagn. Litt syrebaserte preparat senker ikke pH i fôret nok, men kan være nok til å redusere de nyttige melkesyrebakteriene (med sukker som drivstoff) gradvis ensilerer fôret til redusert pH. En anbefaler derfor å bruke optimal dosering av syremidlene. Dette i motsetning til saltbaserte eller biologiske preparater som bare gir seg utslag i dårligere effekt.

Minner til slutt om at god pakking er viktig for godt ensileringsresultat i silo og rundball.

Lykke til med slått og ensilering !

 

Se gjerne andre nyere slåtteaktuelle NLR artikler her nedenfor:  

Artikkelen Lag på lag med rundballeplast Om rundballeplast kvalitet og innstilling av pakker Om stubbhøgde og klargjøring grashøsteutstyr

Artikkelen Teknikktips grashøsting Om stubbehøgde og vedlikehold slåtteutstyrFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.