Ei mer klimavennlig våronn

12.04.2019 (Oppdatert: 12.04.2019) Ingvild L. Høie

Våronna er ei tid for klimatiltak på gården. Mange store og små klimaløsninger i landbruket finnes allerede. Kanskje er du allerede godt i gang med ei litt mer klimavennlig drift?

Stripespreder. Demo i Kvæfjord m/Agromiljø i juni 2018. Foto: Ingvild Lauvland Høie.

Husdyrgjødselspredning
Metoder for smartere gjødselspredning som gir bedre avlinger er et viktig klimatiltak. Ved spredning av husdyrgjødsel med breispreder, kan utslippene av lystgass (NO2-) bli store. Det koster å erstatte tapt nitrogen (N) fra husdyrgjødsel med mineralgjødsel. God N-effektivitet er dermed lik god økonomi.

I dag gis det tilskudd til ‘miljøvennlig husdyrgjødselspredning’. Erfaringer tilsier at det ikke skal mange år til før for eksempel en stripespreder er tjent inn.

 

Såvare
Et godt plantedekke med ønska kulturplanter gir ikke bare gode avlinger og reduserer avrenning og erosjon, det binder også karbon og reduserer lystgasstapet. Ei svart jord er ei sårbar jord, og tar ikke opp karbon fra atmosfæren – det skjer ingen fotosyntese der det ikke er planter. Karbonbinding er et godt klimatiltak som skjer hver eneste dag. Ønsker du å gjøre en ekstra innsats, er dekkvekster og fangvekster gode tiltak. Husk dekkvekst ved neste gjenlegg!

Også kløver er en klimavinner. Ei plante som både binder karbon og som tar opp N fra atmosfæren er velkommen med i enga! Ettersom kløver binder N og er noe mer sensitiv overfor gjødsling, skal gjødselmengden reduseres. Også her kan kostnadene reduseres.


Klimakalkulator

Utsnitt fra klimakalkulatoren (Landbrukets Dataflyt).

 

Norsk Landbruksrådgiving og Tine prøver i vår ut en klimakalkulator på melkebruk i hele landet, med 10 pilotbruk i Nord-Norge. Dette er starten på klimarådgiving på gårdsnivå. Ønsker du å vite mer om klimakalkulatoren, ta gjerne kontakt med Are Johansen eller Ingvild Lauvland Høie i NLR Nord Norge.

 

Les mer her:
https://klimasmartlandbruk.no/Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.