Drensgrøfta sett fra innsiden

19.10.2020 (Oppdatert: 19.10.2020) Are Johansen

Spyling av drensrørene er en viktig del av vedlikeholdet. Undersøkelser fra Danmark viser stor effekt av spyling, selv der rørene bare har ligget ett år. Årsaken til dette er utvasking av store mengder finstoff fra perioden rundt legging. Hvor ofte spylingen skal gjentas avhenger av jordart, effektiviteten til filteret og rustutfelling.

Fra fotografering i drensrør. Foto: Barre Ibrahim

I filmene som følger denne saken viser vi en enkel grøftespyler, med manuell innmating av spyleslange, og vannforsyning fra tankvogn. Vi har leid kamera og opptaksutstyr hos GeoLofoten AS og foretatt filming inne i rørene etter spyling. Vi har også foretatt kartlegging av hvor rørene går og hvor spyledysa stoppet, ved hjelp av sporingsutstyr.  

Det ble gjennomført spyling i deler av systemet på våren. Vi var tilbake i september og selv etter så kort tid var det mye rustslam i rørene.  Det kan skyldes at vi har hatt en tørr sommer, der det har kommer luft langt inn i systemene fordi grunnvannstanden er lav. Drensrørene er i et område med sterk jernutfelling, og selv etter spyling var det mye utfelling i deler av systemet. Både spyledysa og kamera virvler opp rust og slam. 

I deler av rørene er det særlig mye ''dritt'' og vi mistenker at dette skyldes ujevn grøftebunn.  I ett tilfelle stoppet spyledysa omtrent 20 m inn i røret. Kontroll med kamera viste at det var en skjøt i røret som stoppet dysa.  Vi registrerer også små deformasjoner i rørveggene som følge av at det er brukt grov singel som omfyllingsmasse.  Der det er registrert stopp vil vi grave oss ned til rørene for å sjekke årsaken.  Prosjektet er finansiert av Klima og Miljømidler fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fremover vil vi foreta filming i rør med ulike filtertyper og gjøre forsøk med ulike spylere for å se om det er forskjell i resultat.  Vi vil også filme bruk av påvisningsutstyr. 

Filmopptak og redigering (film 1, 2 og 3): Barre Ibrahim

 

Film 1

 

Film 2

 

Film 3Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.