Dekk og kjøring på blaut slåttemark

13.06.2019 (Oppdatert: 14.06.2019)

Landbruk er ofte valg mellom pest eller kolera. Tørre forhold under slåtten gir best kvalitet på fôret, og er sjølvsagt best for framtidige avlinger. Realiteten er pr dags dato dessverre ikke slik.

Fotograf: Øyvind Ridola Høyning

Høsting under våte forhold gir fare for jordforurensing på graset, noe som kan forsterke et sporeproblem. Til en viss grad kan vi redusere denne faren. Vi må dessverre nevne at kjøring på våt jord er årsak til strukturskader, så etterstreb i dette i det lengste. Her er forslag til noen tiltak:

  • Grunnere hjulspor med lågt lufttrykk – lågt lufttrykk gir større bæreflate, og dermed grunnere hjulspor. Djupe hjulspor gir fare for å slå i jord, eller rake med seg jord inn i strengen også i påfølgende slåtter. Se plansje under etter en markdag med tema dekk i Vestfold. Det hadde regna mye i forkant. Hjulsporet midt under traktoren hadde 1,6 bar foran og bak, og sporet etter hjulet har 0,4 bar foran og 0,65 bar bak – Konklusjon: lavere lufttrykk gir grunnere hjulspor.
  • Må du kjøre mye langs asfalt – kan du senke lufftrykket først når du er ute på jordet? Det finnes ikke så mange kloke tommelfinger-regler for lufttrykk. Det måtte i så fall kanskje være at det skal være 3 ribber i bakken. Lufttrykket bestemmes av type dekk, hvor tung traktor og last, og hastighet.  På denne nettsida  finner du dekktabeller for mange dekkmerker.
  • Etterstreb å ikke kjøre over strengen – dersom arronderingen og tilgangen på utstyret gir mulighet. Slå kantene og vendeteigen først, og plukk opp dette før hovedbølet av jordet slås. Vi er klar over at dette ikke lar seg gjøre over alt, men det gir store fordeler for fôrkvaliteten!
  • Eldre eng har bedre bæreevne – spar de yngre engene for kjøreskader i det lengste.
  • Tvilling på pressa? – i Nord-Norge med mye myrjord, brukes faktisk tvilling på rundballepressa.

 

Plansje: Her er vist til dekk fra én leverandør som bidro på markdag. Flere andre kan levere lignende type dekk. 

 

Ved rådgiver Kari Bysveen NLR innlandetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.