Brannskiller i landbruksbygninger

09.01.2019 (Oppdatert: 10.01.2019) Svein Johnsen

Ulike tiltak bidrar til gledelig reduksjon av antall branner i landbruksbygninger. Men hvis det først brenner kan det gå fort for seg. Brannskiller er til for å vinne tid til rømning og slokking. Skillene er derfor viktige for å berge liv og begrense materielle skader. Denne artikkelen tar for seg brannskillenes virkemåte og noen utfordringer til ettertanke i husdyrbygninger.

Fjøsbrann i Vinne i Verdal torsdag morgen. Foto: Johan Arnt Nesgård

Trønder-Avisas bilde fra fjøsbrannen i Verdal 3. januar 2019 viser dyr utenfor et overtent og dels sammenstyrtet fôrlager vegg i vegg med et til synelatende intakt husdyrrom. Etter at alarmen gikk klarte bonden og avløseren å berge alle de 50 dyra (følg lenke nederst på sida). Hendelsen viser betydningen av fungerende brannskiller, tidlig varsling og rask rømning.


Brannskiller utføres som branncellebegrensende konstruksjoner eller seksjoneringsvegger. Det stilles også krav til bygningsdeler og utstyr som føres gjennom brannskiller eller som skal beskytte konstruksjoner det stilles brannkrav til. Hensikten med dette å sikre at de passive branntiltakene fungerer som de skal i daglig drift.


Branncellebegrensende konstruksjoner hindrer spredning av brann- og røykgass mellom rom som skal ha beskyttelse i påregnet tid til rømning og oppstart av slokking. Dette er normalt rom med forskjellig bruk som gir ulik sannsynlighet for brann. Teknisk rom og husdyrrom er et eksempel. Det kan også være mellom rom som p.g.a. ulik mengde brennbart materiale (fôr, bygningsdeler etc.) har ulik brannbelastning f.eks fôrlager og husdyrrom.

 

Branncellebegrensende konstruksjoner skal stå mot gjennombrenning og spredning av branngass i minst det antall minutter konstruksjonen er godkjent for. Husdyrrom under 300m2 skal være beskyttet i min. 30 minutter. Husdyrrom mellom 300m2 og opptil seksjoneringskrav slår inn skal være beskyttet i min. 60 minutter.


Branncellebegrensende konstruksjoner kan også brukes for å beskytte nærliggende lave byggverk. F. eks bolig som ligger mindre enn 8 m fra garasje på over 50 m2.


Seksjoneringsvegger brukes for å hindre spredning av brann- og røykgass mellom brannseksjoner i store bygninger eller mellom nærliggende høye bygninger. Tenkningen er å begrense skaden til den seksjonen i bygningen brannen oppstod selv om rømning og slokking tar lang tid. Det stilles krav om at seksjoneringsveggen skal tåle mekanisk påkjenning under brann slik at konstruksjonen blir stående og resten av byggverket kan berges. Dette innebærer at seksjoneringsvegger er ubrennbare og normalt føres over yttertak.


Kravet til seksjonering av moderne husdyrbygninger uten fôrlager inntrer normalt når bygningsarealet blir større enn 1200m2. En seksjoneringsvegg i en moderne husdyrbygning med moderat brannbelastning skal yte brannmotstand i min. 1,5 timer. Godkjent brannalarmanlegg, røykventilasjon og sprinkleranlegg kan øke tillatt bygningsareal pr. brannseksjon.

 

Til ettertanke

      

Punktering av brannskiller forekommer relativt ofte selv i nye landbruksbygg. Gjennomføringer for el.kabler, rør, o.l. uten godkjent branntetting og dører uten riktig branngodkjenning er typiske eksempler (bilde øverst). Siden våre husdyrrom normalt har undertrykksventilasjon vil brann og røykgass raskt trekkes inn i husdyrrommet fra andre rom med branntilløp.

Ventilasjonsanslegg som føres gjennom brannskille skal utføres av ubrennbart materiale med unntak for små komponenter. Ventilering gjennom brannskille er typisk i teknisk rom. Ventilasjonsanleggene i husdyrbygninger er vanligvis enkle med vifter og klaffer innebygd i samme enhet som ventilasjonskanalen. Likevel er det utfordrende å finne egnet utstyr som tilfredsstiller både brukskrav og brannkrav.
Brann i ventilasjonskanaler som følge av varmgang i viftemotorer har ført til skjerpede krav til motorvern. Det er også innført krav om brannskillekonstruksjon for hver 400m2 kaldloft og krav til himlingskledningen i husdyrrom for å redusere faren for overtenning av bygninger. Tross dette oppstår det branner med eksplosjonsartet forløp i relativt nye landbruksbygg.

Omfanget av fast og mobilt elektrisk utstyr i husdyrrommene har økt sterkt og vil trolig fortsette å øke. En må påregne at mer batteribasert utstyr vil ha ladestasjoner i selve husdyrrommet (bilde nederst). Utstyret betjener dyra med automatisk fôring, melking og renhold gjennom store deler av døgnet. Det er vanskelig å se for seg brannskiller mellom dyras oppholdssone og området der slikt utstyr installeres og parkeres. Har driften i moderne husdyrbygninger løpt fra deler av tenkningen om passiv brannforebygging slik vi finner det i dagens lovverk?

 

Våre bygningsrådgivere utfører brannprosjektering av landbruksbygg. Ta kontakt om du trenger bistand.

Under 300m2 stort husdyrrom beskyttet av branncellebegrensende vegg og brannventilasjon i fôrlager.

 

 

Brannskillet er feil utført og husdyrrommet overtennes. Ventilasjonsanlegget bidrar til spredning av branngass.

 

 

 

 

 

(Illustrasjoner fra Branntrygging av husdyrrom av Landbrukets brannvernkomite m.fl)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.