Arter og sorter i såvare til eng og beite i nord

17.12.2019 (Oppdatert: 17.12.2019) Ragnhild Renna

Grasartene har ulike krav til vekstforhold og forskjellige egenskaper.

Strandsvingel Swaj. Fotograf: Ragnhild Renna

Art

Sort

Kommentar til arter og sorter

Timotei

 

Engmo

Nordlig og vintersterk. Mindre gjenvekst etter slått enn Noreng.

Noreng

Stor del av avlinga i 1. slått. Mest hardfør. Aktuell lengst mot nord og i indre strøk og ved driftsformen med en slått eller vårbeite og en slått. Moderat gjenvekst med lite strå.

Lidar

Hovedsort i Nordland og Sør-Troms. Vintersterk. Stor avling og god kvalitet. Mer bladrik enn Grindstad. God gjenvekst på 2. slått.

Grindstad

Sørlig sort som kan brukes i de klimatisk beste områda i Nordland (ytre Helgeland). Lite vinterherdig nord for Helgeland. God avling i 2. slått med høg stråandel, men det gjør den dårlig egna som sauebeite på høsten. Erstattes etterhvert av den nye sorten Liljeros.

Engsvingel

Norild

Hardfør. Erstattes av Vinjar.

Fure

Tidlig sort som gir stor avling. Aktuell i kyststrøk sør i Nordland.

Minto

Sørlig sort med god avling. SW Minto er mye lik Fure, men med tendens til noe bedre overvintring og varighet.

Vinjar

Ny sort. Bedre på overvintring og avling enn Norild, og erstatter denne.

Engrapp

Monopoly

Nederlandsk sort som oppformeres i Norge. Hardfør. God avling og kvalitet. Utviklingstrinn høver bra med slåttetidspunkt for timotei.

Knut

Norsk sort. Stort avlingspotensiale. God kvalitet. God overvintring. Tidlig skyting.

Hundegras

Laban

Ny sort. Bedre overvintring og avling enn sorten Frisk.

Fleirårig raigras

Fia

Halvtidlig norsk sort. God avling med god kvalitet. Brukbar overvintring. Tetraploid.

Figgjo

Halvtidlig norsk sort. God avling med god kvalitet. Brukbar overvintring. Tetraploid.

Trygve

Halvtidlig norsk sort. God avling med god kvalitet. Litt mindre avling enn Fia og Figgjo, men bedre overvintring. Tetraploid.

Raisvingel

Hykor

Best overvintring i nord. Starter veksten tidlig om våren. Høstes tidlig for god kvalitet. Stive blad.

Bladfaks

Leif

Hardfør. Best på kalkrik og svært tørkesvak jord. Til storfe.

Strandrør

Lara

God for armering av godt drenert myrjord. Må slåes tidlig for god kvalitet. Strandrør trenger laus jord.

Strand-svingel

Karolina

Har stor avling og er vintersterk. Mjuke blad.

Swaj

Må slåes tidlig for god kvalitet. Har stor avling og er vintersterk. Mjuke blad.

Rødkløver

Lars

Stor avling. Tetraploid sort. Den mest vinterherdige sorten.

Gandalf

Diploid sort. Bedre overvintring og avling enn Lea.

Lea

Norsk diploid sort. Gir god avling. Best egna i Sør-Norge, men går også nordover.

SW Torun

Svensk sort. Like hardfør som Gandalf.

SW Yngve

Svensk sort. Relativt hardfør. Supplerer norske sorter.

Bjursele

Svensk sort. Relativt hardfør. Supplerer norske sorter.

Kvitkløver

Norstar

Mest hardfør og gir god avling i Nord-Norge.

Snowy

Litt mindre hardfør enn Norstar. Mindre avling enn sortene i lista nedenfor.

Litago

Norsk sort. Høgvokst. God overvintring.

Hebe

Svensk sort. Høgvokst. Mindre vintersterk enn Norstar, Snowy og Litago.

Alsikekløver

Frida

Svensk sort. Vinterherdig og anbefales over hele landet. Alsikekløver er den beste kløverarten på myrjord.

Luserne

Live

Luserne trenger kalkrik og varm jord. Middels vinterherdig. Kan brukes i kyststrøk.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.