Årets surfôrprøver på Helgeland pr okt 2019

25.10.2019 (Oppdatert: 25.10.2019) Wolfgang Dohrn

Surfôret fra 1.slåtten fra Helgelandskommunene er like tørt eller fuktig som fôret i 2018. Svært ulikt slåttetidspunkt på Helgeland har i gjennomsnitt for kommunene (pr 7 okt.) gitt middels – lav fordøyelighet, lav energiverdi og ulikt proteininnhold.

Fotograf: Magnus Haugland

Fôranalysestatistikken pr 7.okt viser i gjennomsnitt en tørrstoffprosent på rundt 29 i 1. slåtts prøver. Avlingene har stort sett vært høye, takket være tidlig vekststart uten store vinterskader. Hovedtyngden for tidspunktet til 1.slåtten varierte veldig, også innenfor kommunene. En del gårdbrukere ble ferdig med slåtten for regnet satt inn i andre halvdelen av juni, mens andre holdt på med 1.slåtten langt ut i juli. Så sent slåttetidspunkt gir følgelig et veldig fiberrikt grovfôr med lav energi – og proteininnhold. I sammenligning med 2018 er det gjennomsnittlige energiinnholdet for Helgelandskommunene lågere i 1.slåtten (0,82 FEm/kg TS). Det er verdt å nevne at gjennomsnittlig sukkerinnhold i surfôret er høyere i sammenligning med 2018, noe som forteller om et bedre gjæringsresultat.

Tallene nedenfor i tabellen beskriver et lite tallmateriale, som utfylles etter hvert som flere prøver blir analyserte. Dog gir dette en pekepinn om hvordan årets 1.slåtts prøver ser ut.

 

Verdiene fra Herøy kommune beskriver et godt fôr til mjølkekyr, med middels – høy FEm/kg TS og optimalt proteininnhold.

Verdiene fra Nesna kommune beskriver et fiberrikt vinterfôr, passende til ammekyr og sau, med moderat protein og energi.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.