Lokale

Klimadrypp 5: Myr

22.01.2021

Verdens oppdyrka myrer står for dobbelt så mye CO2-utslipp som verdens flytrafikk. Det klimatiltaket vi har mest tro på - omgraving - er foreløpig ikke godkjent som klimatiltak.

Les mer ›

Klimadrypp 4: Oppvarmingspotensialet til metan

22.01.2021

Oppvarmingspotensial er et mål på oppvarmingseffekten de ulike drivhusgassene har. Metan har 28 ganger så høyt oppvarmingspotensial som CO2.

Les mer ›

Klimapilot fra Vesterålen

19.01.2021 (Oppdatert: 19.01.2021)

Lurer du hvilke klimatilpasninger du kan gjøre på din gård? Kanskje du har forbedringspotensiale på husdyrgjødselhåndteringa, innstilling av plogen eller på laktasjonsnummer ved utrangering?

Les mer ›

Har jorda en egen helse?

15.01.2021 (Oppdatert: 22.01.2021)

Hvor viktig er det egentlig å ta vare på jordas funksjoner? Hvordan kan du som bonde på best mulig måte forvalte jordas økosystem? Hva er god jordhelse?

Les mer ›

Myr og nydyrking - hva er mulig å få til?

22.01.2021 (Oppdatert: 22.01.2021)

Er all nydyrking av myr forbudt? Dette spørsmålet får vi ofte og det korte svaret er nei. Dette er ikke et absolutt forbud, det er flere unntak i forskriften.

Les mer ›

Klimadrypp 3: Jordbrukets utslipp av metan

11.12.2020

Metan fra jordbruket kommer hovedsakelig fra fordøyelsen til drøvtyggere (også kalt enterisk metan), en del i fra lagring av husdyrgjødsel, samt fra myrer og rismarker.

Les mer ›

Klimadrypp 2: Metan

11.12.2020

Jordbruket jobber hver dag med karbonkretsløpet, gjennom forvaltning av fotosyntesen. Man skulle tro at jordbruket er tilnærmet klimanøytralt?

Les mer ›

Klimadrypp 1: Jordbrukets klimagasser

18.11.2020

Klima er et brennhett og engasjerende tema, og landbruket har blitt stemplet som en av de store synderne. Men hva handler egentlig klima om?

Les mer ›

Klimapåvirkning for vekstsesongen 2020 – notat

28.10.2020

Stor snømengde, sein snøsmelting, overvintringskader og påfølgende tørke på sommeren ga utsatt førsteslått.

Les mer ›

Klimatips - gjødselspredning

02.06.2020 (Oppdatert: 04.06.2020)

Ei litt mer klimavennlig våronn? Her er tre tips for å redusere klimagassutslippene i forbindelse med gjødselspredninga.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.