Lokale

Felles bruk av utmark - kollisjon eller kommunikasjon

05.10.2018 (Oppdatert: 09.10.2018)

Felles bruk av utmark. Beitedyr og lokale og tilreisende turgåere bruker samme utmark. Kan god kommunikasjon føre til mindre kollisjon.

Les mer ›

Noen gode råd ved etablering og drift av gårdshager og grøntanlegg

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

I denne artikkelen ønsker en å sammenstille en del aktuell og nyttig kunnskap for dem som er opptatt av å stelle og videreutvikle vakre og velfungerende grøntanlegg/ grøntmiljøer.

Les mer ›

Grønt Helgeland - resultater av en spørreundersøkelse

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Helgeland Landbruksrådgivning(HLR) gjennomførte i første halvdel av mars 2013 en undersøkelse blant sentrale helgelandspolitikere, dvs undersøkelsen var rettet mot alle politikere som var medlemmer av formannskap i helgelandskommunene. Fokus for undersøkelsen var grøntanlegg/ grøntmiljøer og samarbeid og samhandling innenfor de grønne sektorer i regionen. Undersøkelsen var et ledd i en satsing der visjonen Grønt Helgeland får økt oppmerksomhet. I det følgende presenterer en sammenstilte resultater fra undersøkelsen. Resultatene blir deretter gjenstand for noe drøfting.

Les mer ›

Omgraving og profilering av torvjord - Med eksempel fra Bleikvasslia

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Torvjord kan gi gode grasavlinger, men den er ofte bæresvak og vanskelig å drenere. I Bleikvasslia, Hemnes i Nordland, er store torvjordområder dyrket opp siden 1970 tallet.

Les mer ›

Markedsfokus i landbruket i Østerrike (2010)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Helgeland Landbruksrådgivning var deltaker på en studiereise som Landbruk Nordvest gjennomførte i tidsrommet 6 til 13 oktober 2010 til Østerrike.

Les mer ›

Områdetiltak i Fiplingdal (2006)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Vefsna Forsøksring ved Kolbjørn Eriksen har vært prosjektleder for bygde- og næringsutviklingsprosjektet Områdetiltak i Fiplingdal. Prosjektet har vært eid av Fiplingdal Grunneierlag.

Les mer ›

Den nye bygda - det multifunksjonelle landbruket (2008)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Framtidig utvikling i bygd og landbruksnæring var tema da Vefsna Forsøksring i samarbeid med prosjektet Nye Muligheter Susendal og Grane Kommune arrangerte seminarer og folkemøter nylig.

Les mer ›

Tunnellproduksjon - Fremtida for nordlig bærproduksjon?

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Velfjord bonde- og småbrukarlag arrangerte sammen med Økoringen Helgeland fagdag om tunnelproduksjon av bringebær. Fagdagen var lagt til Saltermarka og Torgarhaugen i Brønnøy kommune.

Les mer ›

Nye muligheter Susendal (2007)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Nye muligheter Susendal var et trårig bygde- og næringsutviklingsprosjekt i Hattfjelldal kommune. Vefsna forsøksring v/Kolbjørn Eriksen var prosjektleder. Ved et folkemøte i Susendal 22.05.

Les mer ›

Nytt for unge og kommende gårdbrukere (2008)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Det er mange utfordringer og mye som skal læres og mestres når gårdsbruk skal skifte eier og drives videre.

Les mer ›

Naturbasert reiseliv - muligheter for verdiskapning (2008)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Kolbjørn Eriksen deltok ved Røyrvikkonferansen 2008. I en artikkel skriver han litt om temaet naturbasert reiseliv.

Les mer ›

En ny vår står for tur på Øvsteng (2006)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Med våronn i tankene har Kolbjørn Eriksen avlagt gården Øvsteng i Vefsn et besøk. Bruket er et melke- og kjøttproduksjonsbruk som ligger om lag 5 km sør for Mosjøen.

Les mer ›

Familiebruk med liten kvote i Hattfjelldal (2002)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Lyder Sund har vært på gårdsbesøk hos Astrid (44), Brynjar (48), Hallstein (11) og Åshild (4) Dalen. Melkekvoten er på 46 tonn, som produseres av 8,7 årskyr

Les mer ›

Ardis Kaspersen, et langt liv med mat og folkemedisin (2008)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

2008 var potetens år. Det en fin anledning til å sette økt fokus på denne fantastiske veksten som har berget det norske folk gjennom vanskelige tider.

Les mer ›

Estisk landbruk i utvikling

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Estland er et av våre naboland som har gjennomgått dramatiske utviklingstrekk siden andre verdenskrig.

Les mer ›

Hjorteoppdrett (2005)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Vefsna Forsøksring arrangerte sammen med Norsk Hjortesenter et kurs i hjorteoppdrett i Hattfjelldal 22-24.04.05, hvor 18 deltakere fra hele Nordland deltok. Kolbjørn Eriksen oppsummerer kurset her.

Les mer ›

Myrdyrking

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Myr er en livsviktig ressurs for norsk landbruk.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.