Lokale

Betydelig tidligere vekststart enn normalt

13.05.2019 (Oppdatert: 14.05.2019)

Vekstsesongen 2019 er godt i gang flere steder i Nord-Norge. Den kom brått og gav en rask start av veksten. Den siste tiden har det igjen blitt kjøligere vær og veksten er nesten stoppet opp.

Les mer ›

Kald jord gir dårlig vekst

12.04.2019

Vi vet alle at været har stor betydning for jordbruksvekstene våre. Når snøen er borte går vi rundt og ser etter de første spirene.

Les mer ›

Ei mer klimavennlig våronn

12.04.2019

Våronna er ei tid for klimatiltak på gården. Mange store og små klimaløsninger i landbruket finnes allerede. Kanskje er du allerede godt i gang med ei litt mer klimavennlig drift?

Les mer ›

Erstatning for klimabetingede skader

07.12.2018

Ved avlingsskade er det viktig å dokumentere klimaskaden og melde til kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd.

Les mer ›

Gode tips før lamming

07.12.2018

Det er en utfordring å ta hand om mange kopplam. Foringa er dyr, og dersom det dør mange lam under oppforingen, er det et stort tap.

Les mer ›

Gjødsling med kopper til eng

07.12.2018

Koppermangel kan gi reduserte engavlinger og redusert varighet av timotei. Ved jordprøvetaking bør det tas stikkprøver for kopperinnhold på utsatte jordtyper.

Les mer ›

Gjødselvalg for eng

07.12.2018

Det nærmer seg ny vekstsesong. Vi har gjort ei vurdering av gjødseltyper til eng ut fra pris og behov i vår region. Terminprisene øker som før utover mot våren på fullgjødsla.

Les mer ›

Taksering av landbrukseiendommer

07.12.2018

NLR Nordland kan nå tilby taksering som en av våre tjenester. Landbrukstakst er en verdifastsetting av fast eiendom, dvs. bygninger, jord -og skogbruksareal, samt medfølgende rettigheter.

Les mer ›

Studietur til økologiske gårder i Skåne i Sverige

07.12.2018

Lundmark er en innholdsrik gård med både husdyr og planteproduksjon. Eiendommen ble kjøpt for fem år siden og de har etter overtakelsen bygget den opp igjen med økologisk drift.

Les mer ›

Beitemarkssopp

04.12.2018

NIBIO inviterte til kurs i beitemarkssopp med soppekspert John Bjarne Jordal på Tjøtta 31. august 2018.

Les mer ›

Felles bruk av utmark - kollisjon eller kommunikasjon

05.10.2018 (Oppdatert: 09.10.2018)

Felles bruk av utmark. Beitedyr og lokale og tilreisende turgåere bruker samme utmark. Kan god kommunikasjon føre til mindre kollisjon.

Les mer ›

Noen gode råd ved etablering og drift av gårdshager og grøntanlegg

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

I denne artikkelen ønsker en å sammenstille en del aktuell og nyttig kunnskap for dem som er opptatt av å stelle og videreutvikle vakre og velfungerende grøntanlegg/ grøntmiljøer.

Les mer ›

Grønt Helgeland - resultater av en spørreundersøkelse

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Helgeland Landbruksrådgivning(HLR) gjennomførte i første halvdel av mars 2013 en undersøkelse blant sentrale helgelandspolitikere, dvs undersøkelsen var rettet mot alle politikere som var medlemmer av formannskap i helgelandskommunene. Fokus for undersøkelsen var grøntanlegg/ grøntmiljøer og samarbeid og samhandling innenfor de grønne sektorer i regionen. Undersøkelsen var et ledd i en satsing der visjonen Grønt Helgeland får økt oppmerksomhet. I det følgende presenterer en sammenstilte resultater fra undersøkelsen. Resultatene blir deretter gjenstand for noe drøfting.

Les mer ›

Omgraving og profilering av torvjord - Med eksempel fra Bleikvasslia

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Torvjord kan gi gode grasavlinger, men den er ofte bæresvak og vanskelig å drenere. I Bleikvasslia, Hemnes i Nordland, er store torvjordområder dyrket opp siden 1970 tallet.

Les mer ›

Markedsfokus i landbruket i Østerrike (2010)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Helgeland Landbruksrådgivning var deltaker på en studiereise som Landbruk Nordvest gjennomførte i tidsrommet 6 til 13 oktober 2010 til Østerrike.

Les mer ›

Områdetiltak i Fiplingdal (2006)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Vefsna Forsøksring ved Kolbjørn Eriksen har vært prosjektleder for bygde- og næringsutviklingsprosjektet Områdetiltak i Fiplingdal. Prosjektet har vært eid av Fiplingdal Grunneierlag.

Les mer ›

Den nye bygda - det multifunksjonelle landbruket (2008)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Framtidig utvikling i bygd og landbruksnæring var tema da Vefsna Forsøksring i samarbeid med prosjektet Nye Muligheter Susendal og Grane Kommune arrangerte seminarer og folkemøter nylig.

Les mer ›

Tunnellproduksjon - Fremtida for nordlig bærproduksjon?

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Velfjord bonde- og småbrukarlag arrangerte sammen med Økoringen Helgeland fagdag om tunnelproduksjon av bringebær. Fagdagen var lagt til Saltermarka og Torgarhaugen i Brønnøy kommune.

Les mer ›

Nye muligheter Susendal (2007)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Nye muligheter Susendal var et trårig bygde- og næringsutviklingsprosjekt i Hattfjelldal kommune. Vefsna forsøksring v/Kolbjørn Eriksen var prosjektleder. Ved et folkemøte i Susendal 22.05.

Les mer ›

Nytt for unge og kommende gårdbrukere (2008)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Det er mange utfordringer og mye som skal læres og mestres når gårdsbruk skal skifte eier og drives videre.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.