Lokale

Sluttfôring av lam på håbeite

20.08.2019 (Oppdatert: 21.08.2019)

Det meldes om et godt beiteår i utmark, men erfaringer viser at etter veiing og holdvurdering, har en del lam behov for sluttfôring.

Les mer ›

Tid for å tenke drenering

07.12.2018

God drenering er grunnleggende for å sikre gode avlinger med høy kvalitet. På vinteren er det enklere å se problemområdene fordi isen avslører hvor vannet stuver seg opp.

Les mer ›

Se opp for vanndirektivet!

07.12.2018

Dersom du ikke har hørt om vannforskriften, er det på tide at du gjør det.

Les mer ›

Bærmarkdager i Salten i august 2018

04.12.2018

Faglig kompetanse på høyeste nivå er viktig for matprodusenter – og for bærdyrkerne er det intet unntak at behovet for oppdatering er stort.

Les mer ›

Studietur i ukjent kulturlandskap

04.12.2018

13 deltakere ble med da Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge inviterte til studietur til Møre og Romsdal med tema "trua naturtyper i kulturlandskapet".

Les mer ›

Beitemarkssopp

04.12.2018

NIBIO inviterte til kurs i beitemarkssopp med soppekspert John Bjarne Jordal på Tjøtta 31. august 2018.

Les mer ›

Skjøtselsplan for Oksfjellelv øst, Hemnes kommune

27.11.2018 (Oppdatert: 29.11.2018)

Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt trua ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold.

Les mer ›

UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - PLANTEGUIDE

27.11.2018 (Oppdatert: 29.11.2018)

NLR Nord Norge har i samarbeid med NIBIO laget en brosjyre, som presenterer 30 planter typisk for Utvalgt kulturlandskap Blomsøy-Hestøy og Skålvær.

Les mer ›

Viktig å ta vare på rundballeplasten

27.11.2018

Plast på avveie har fått stor oppmerksomhet de siste årene. I en travel hverdag kan det være fristende å la ødelagte rundballer bli liggende til senere.

Les mer ›

Felles bruk av utmark - kollisjon eller kommunikasjon

05.10.2018 (Oppdatert: 09.10.2018)

Felles bruk av utmark. Beitedyr og lokale og tilreisende turgåere bruker samme utmark. Kan god kommunikasjon føre til mindre kollisjon.

Les mer ›

Kartlegging av kjempespringfrø på Svines, Tjøtta og Offersøy i Alstahaug kommune

08.12.2017 (Oppdatert: 11.12.2017)

På oppdrag fra Alstahaug kommune har Norsk landbruksrådgivning Nordland kartlagt utbredelsen av kjempespringfrø.

Les mer ›

Informasjonsbrosjyre Småskala høsteredskap og utstyr

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

NLR Helgeland har laget en informasjonsbrosjyren om småskala mekanisering.

Les mer ›

Veileder Tilskuddsfôring til gammelnorsk sau

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

NLR Helgeland har utarbeidet en veileder om tilskuddsfôring av gammelnorsk sau (GNS).

Les mer ›

Les om et fantastisk vær på Helgeland i 2014

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Sommeren 2014 vil bli husket som en av de varmeste i manns minne. Dette skriver Bioforsk i sin oppsummering om været i vekstsesongen 2014.

Les mer ›

Vanskelig klima – ha en plan for arbeidet

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Våtere, varmere og villere er blitt en klimaklisje, men samtidig noe vi må forholde oss til. Arbeidsdagen til bonden er blitt mer hektisk, fordi omfanget av drifta har økt.

Les mer ›

Tiltak i landbruket. Overvåking, årsaker og effekter. av Marianne Bechmann

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Foredrag av Marianne Bechmann, Bioforsk. Tiltak i landbruket. overvåking, årsaker og effekt.

Les mer ›

Miljøplan - kan den gjøres mer praktisk?

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Mange gårdbrukere frustreres av skjemaer og papir. Mange opplever at det praktiske verdiskapende arbeidet forskyves og erstattes av avkryssinger og innfylling av data i skjema.

Les mer ›

MYRDYRKING SOM EN DEL AV KLIMALØSNINGEN

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Litt tilbake i tid kom det et forslag om endring i forskrift om nydyrking som innebar et forbud mot nydyrking av myr. Høringsrunden resulterte i stor motstand mot forslaget fra landbruksmiljøet.

Les mer ›

Studie i forvaltning av kulturlandskap i Nordland (2005)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

I 2004-2005 arrangerte Høgskolen i Nesna (HiNe) et 10 vekters studie omkring kulturlandskap i Nordland.

Les mer ›

Vannforurensning fra landbruket (2007)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Tilførsler av plantenæringsstoffer fra landbruket til vann og vassdrag kan medføre miljøproblemer. Av plantenæringsstoffene er det først og fremst nitrogen og fosfor som skaper problemer.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.