Lokale

Felles bruk av utmark - kollisjon eller kommunikasjon

05.10.2018 (Oppdatert: 09.10.2018)

Felles bruk av utmark. Beitedyr og lokale og tilreisende turgåere bruker samme utmark. Kan god kommunikasjon føre til mindre kollisjon.

Les mer ›

Kartlegging av kjempespringfrø på Svines, Tjøtta og Offersøy i Alstahaug kommune

08.12.2017 (Oppdatert: 11.12.2017)

På oppdrag fra Alstahaug kommune har Norsk landbruksrådgivning Nordland kartlagt utbredelsen av kjempespringfrø.

Les mer ›

Informasjonsbrosjyre Småskala høsteredskap og utstyr

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

NLR Helgeland har laget en informasjonsbrosjyren om småskala mekanisering.

Les mer ›

Veileder Tilskuddsfôring til gammelnorsk sau

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

NLR Helgeland har utarbeidet en veileder om tilskuddsfôring av gammelnorsk sau (GNS).

Les mer ›

Les om et fantastisk vær på Helgeland i 2014

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Sommeren 2014 vil bli husket som en av de varmeste i manns minne. Dette skriver Bioforsk i sin oppsummering om været i vekstsesongen 2014.

Les mer ›

Vanskelig klima – ha en plan for arbeidet

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Våtere, varmere og villere er blitt en klimaklisje, men samtidig noe vi må forholde oss til. Arbeidsdagen til bonden er blitt mer hektisk, fordi omfanget av drifta har økt.

Les mer ›

Tiltak i landbruket. Overvåking, årsaker og effekter. av Marianne Bechmann

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Foredrag av Marianne Bechmann, Bioforsk. Tiltak i landbruket. overvåking, årsaker og effekt.

Les mer ›

Miljøplan - kan den gjøres mer praktisk?

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Mange gårdbrukere frustreres av skjemaer og papir. Mange opplever at det praktiske verdiskapende arbeidet forskyves og erstattes av avkryssinger og innfylling av data i skjema.

Les mer ›

MYRDYRKING SOM EN DEL AV KLIMALØSNINGEN

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Litt tilbake i tid kom det et forslag om endring i forskrift om nydyrking som innebar et forbud mot nydyrking av myr. Høringsrunden resulterte i stor motstand mot forslaget fra landbruksmiljøet.

Les mer ›

Studie i forvaltning av kulturlandskap i Nordland (2005)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

I 2004-2005 arrangerte Høgskolen i Nesna (HiNe) et 10 vekters studie omkring kulturlandskap i Nordland.

Les mer ›

Vannforurensning fra landbruket (2007)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Tilførsler av plantenæringsstoffer fra landbruket til vann og vassdrag kan medføre miljøproblemer. Av plantenæringsstoffene er det først og fremst nitrogen og fosfor som skaper problemer.

Les mer ›

Kulturlandskapsdager på Sør-Helgeland (2007)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

17 og 20 august 2007 var det kulturlandskapsdager hos Stian og Sindre Saur i Brønnøy og hos Ove Mortensen på Vega.

Les mer ›

Kulturlandskapsprisen i Nordland 2009

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Kulturlandskapsprisen Nordland 2009 gikk til Jan-Birger Johansen, for det store og verdifulle arbeidet med å ivareta kulturlandskapet på gården Nystad på Valle i Bodø kommune.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.