Lokale

Direktesåing i eng

21.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Direktesåing i eng er en pløyefri måte å fornye enga på, utbedre vinterskade eller øke avlingsnivået til gammel eng.

Les mer ›

Informasjonsbrosjyre Småskala høsteredskap og utstyr

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

NLR Helgeland har laget en informasjonsbrosjyren om småskala mekanisering.

Les mer ›

Høstetidspunkt og energikonsentrasjon i grovfôr

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

I forbindelse med grovfôrproduksjon, har vi over flere år vist til sammenhengen mellom temperaturen gjennom vekstsesongen, og kvaliteten på grovfôret.

Les mer ›

Jordsmonn og fruktbar matjord

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Det er nødvendig å ha stor sjølforsyningsgrad på gården og dersom produksjonen skal økes eller man skal spare inn på innkjøpt fôr må grovfôravlingene økes på landbruksforetakene.

Les mer ›

Intensiv engdrift har sine utfordringer

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Over hele fylket er det sent i år med store variasjoner i vekstutvikling. Den sene våren har ført til at en del har blitt nødt til å drive ganske intensiv vårbeiting på enga.

Les mer ›

Høstetidspunkt og energikonsentrasjon i grovfôr

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

I forbindelse med grovfôrproduksjon, har vi over flere år vist til sammenhengen mellom temperaturen gjennom vekstsesongen, og kvaliteten på grovfôret.

Les mer ›

Store husdyrgjødselmengder - nye krav til løsninger

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Store husdyrgjødselmengder stiller nye krav til rasjonelle løsninger for handtering, transport og spredning.

Les mer ›

Hvordan gjødsler vi kantene?

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Skjalg Høberg fra tidliger Midt-Helgeland Forsøksring tar i denne artikkelen opp hvor viktig mer presis gjødsling langs kanter på skiftet og kanaler er.

Les mer ›

Sammenraking av grasstrenger (2002)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Sammenraking av grasstrenger er det en mulig løsning når det er lite gras? Ja, vi sparer jorda og utnytter høsteutstyret bedre, skriver Skjalg Høberg fra tidligere Midt-Helgeland Forsøksring her.

Les mer ›

Jordarbeiding i Nordland - Trenger vi nye metoder? (1998)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Jordarbeiding i Nordland - trenger vi nye metoder? Dette spør Skjalg Høberg, Midt-Helgeland Forsøksring om i denne artikkelen.

Les mer ›

Talleløsning med lokalt trevirke (2006)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Kan lokalt trevirke erstatte”importert” flis i vesterålske fjøs?

Les mer ›

Slik unngår vi høymole i gjenlegget (2008)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Fornying av enga gir oss gode muligheter både til mekanisk og kjemisk bekjempelse av høymola. Å få ei 1.års eng uten høymole er ikke noe hokus pokus. Nøkkelen til suksess ligger i gjenleggsåret.

Les mer ›

Tidspunkt for slått av timotei

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Under normale forhold er tidspunktet for førsteslått i forhold til utviklingstrinn den viktigste styringsmuligheten vi har både når det gjelder fôrverdi og avlingsstørrelse av timoteieng.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.