Lokale

Hvordan sikre en best mulig overvintring av enga?

15.08.2017

Som gårdbruker kan du gjøre driftsmessige tiltak som bidra til å sikre en best mulig overvintring av enga. Disse tiltakene må du gjøre allerede nå i høst.

Les mer ›

Faren for overvintringsskade 2013

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

En vinter med mye tele, og isdekke fra begynnelsen av januar, volder bekymring for overvintringa av enga på ytre Helgeland.

Les mer ›

Enga trengte snø

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Endelig kom det et snølag. Vi likte ikke det vi så av isdekte grasmarker etter det siste regnet og et snødekke over marka og isen var sterkt etterlengta.

Les mer ›

Forsøksresultat: Intensiv drift av timotei på Helgeland

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

I forsøksserie fra Bioforsk med ulike timoteisorter ved ulike driftssystem, ble et felt lagt til Helgelandskysten. Under våre klimaforhold kom det "intensive" driftssytemet dårligst ut.

Les mer ›

Timoteisorter ved intensiv drift (2010)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

I forsøk er det undersøkt hvordan ulike timoteisorter hevder seg ved Intensiv drift (tidlig 1.slått ved begynnende skyting og 3 slåtter) sammenligna med et normalt driftsopplegg (1.

Les mer ›

Fakta-arkserien "Vinterskader i eng"

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Serien "Vinterskader i Eng" består av i alt 10 informasjonsblad som omhandler forskjellige emner som har betydning for engas overvintring.

Les mer ›

Overvintringsskader i eng

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Det er en god del overvintringsskader i regionen, sjøl om vi ennå er usikker på om veksten er kommet skikkelig i gang.

Les mer ›

Fakta-arkserien "Vinterskader i eng"

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Serien "Vinterskader i Eng" består av i alt 10 informasjonsblad som omhandler forskjellige emner som har betydning for engas overvintring.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.