Lokale

Etablering av godt beite

28.08.2020

Skal man etablere et kulturbeite som gir store avlinger, er det en fordel å få inn de riktige grassortene så snart som råd. Her er en veiledning til hvordan dette kan gjøres.

Les mer ›

Rugbeite på svensk

24.08.2020

Lytt til denne podcasten om en svensk mjølkebonde sin erfaring med rugbeite til mjølkekyr

Les mer ›

Bruk høstrug og italiensk raigras til beite

07.12.2018

Høstrug ble testet flere steder i Nord-Norge i fjor, og for mange fungerte den nye veksten utrolig bra.

Les mer ›

Studietur i ukjent kulturlandskap

04.12.2018

13 deltakere ble med da Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge inviterte til studietur til Møre og Romsdal med tema "trua naturtyper i kulturlandskapet".

Les mer ›

Beitemarkssopp

04.12.2018

NIBIO inviterte til kurs i beitemarkssopp med soppekspert John Bjarne Jordal på Tjøtta 31. august 2018.

Les mer ›

Felles bruk av utmark - kollisjon eller kommunikasjon

05.10.2018 (Oppdatert: 09.10.2018)

Felles bruk av utmark. Beitedyr og lokale og tilreisende turgåere bruker samme utmark. Kan god kommunikasjon føre til mindre kollisjon.

Les mer ›

Høstbeite

17.09.2017

Utfordringen med å opprettholde god tilvekst på lam utover høsten har vist seg i all hovedsak å være knyttet til kvaliteten på beitene.

Les mer ›

Veileder Tilskuddsfôring til gammelnorsk sau

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

NLR Helgeland har utarbeidet en veileder om tilskuddsfôring av gammelnorsk sau (GNS).

Les mer ›

Høstbeite til lam som ikke er slaktemodne (2002)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Hvert år blir det levert en god del lam til slakt som ikke er slaktemodne.

Les mer ›

Smaksfeil på mjølk som følge av ugras/urter (1998)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

skriver Marit Liengen, Ofoten Forsøksring, litt om i denne notisen. Hun kommer også inn på en del giftige arter vi bør være oppmerksomme på ved økt beitebruk.

Les mer ›

Beitemetoder

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Lyder Sund presenterer i tabellform de ulike beitemetoder. Metodene beskrives samtidig som fordeler og ulemper listes opp.

Les mer ›

Produksjon av sommermelk - God økonomi?

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Produksjon av sommermelk - God økonomi? spør Lyder Sund i denne artikkelen.

Les mer ›

Bruk selengjødsel til beitedyra

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Berggrunnen i Skandinavia inneholder lite selen (Se). Resultatet er at innholdet i plantene blir så lavt at dyra ikke får dekket behovet. Oddbjørn Stabbforsmo skrev en artikkel om emnet i 2000.

Les mer ›

Beite til sau (2000)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Line E. Bringe tar her for seg litt om beite til sau; vårbeite, utmarksbeite og høstbeite.

Les mer ›

Beite til storfe (2000)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Her omtaler Line E. Bringe de ulike beitemetodene. Videre tar hun for seg planlegging og styring av beiting, og gir tilbeste praktiske råd.

Les mer ›

Beite for melkekyr

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Nå er sommeren på full fart, og mange steder har kyrne allerede blitt sluppet på beite. Her er noen tips til hvordan du skal få maksimalt ut av beitet ditt, utarbeidet av Line E.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.