Lokale

Kveke – venn eller fiende?

11.12.2020

Kveka har vært utskjelt i mange år. Og det med god grunn, spesielt i korndyrking. Men er den egentlig et stort problem i enga?

Les mer ›

Ugras i etablert eng og beite

13.08.2020

Vår kollega Annlaug Fludal, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, har laget en fin oversikt over våre vanligste rotugras. Nedenfor finner du bilder og forslag til tiltak.

Les mer ›

Hjelp, ugraset tar over enga

12.08.2020

Etter å ha berget slåtten for denne gang, er du muligens litt misfornøyd med hvor mye ugras det var i enga i år, og lurer kanskje på hva du kan gjøre for å få et bedre resultat neste gang.

Les mer ›

Ugrasbekjempelse i gjenlegg

03.05.2020 (Oppdatert: 15.06.2020)

I gjenlegg ligger forholdene ofte godt til rette for at rotugras som høymole, hundekjeks, matsyre, soleier m.fl får spredd seg fra røtter og spiring fra frø.

Les mer ›

Sprøytemiddel i eng og beite

29.04.2020 (Oppdatert: 23.11.2020)

Ofte får vi spørsmål om hvilke sprøytemiddel som er egnet for å bekjempe ugras i eng, beite og gjenlegg.

Les mer ›

Kampen mot høymole i eng og gjenlegg

17.07.2019 (Oppdatert: 15.06.2020)

Høymola har stått ekstra rank og rakrygga i enga mange steder i år. Den reduserer avling og fôrkvalitet.

Les mer ›

Brosjyre fra hundekjeksprosjektet.

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Ingrid Myrstad er en del av Hundekjeksprosjektet som gjennomføres av Bioforsk. Prosjektet har nå laget et kort brosjyre som går på kontrolltiltak rundt etablering og vekst av denne planten.

Les mer ›

Prosjekt - Kontroll av hundekjeks

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Under ledelse av Bioforsk Nord Holt pågår et prosjektarbeid på kontroll av hundekjeks. Det begynner å gi frukter i form av ny kunnskap om hundekjeksens biologi og anbefalte bekjempelsestiltak.

Les mer ›

Strategi ved bekjempelse av eng-ugras (1998)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Kari Greiner i Vesterålen Forsøksring sier i denne notisen at et vellykket gjenlegg og tidlig ugraskontroll vil redusere behovet for sprøyting i engåra.

Les mer ›

Fagmøte - ugras i eng

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Fagmøte om ugras i eng med hovedvekt på høymole og hundekjeks, av Lars Olav Brandsæter fra Bioforsk Plantehelse / UMB.

Les mer ›

Slik unngår vi høymole i gjenlegget (2008)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Fornying av enga gir oss gode muligheter både til mekanisk og kjemisk bekjempelse av høymola. Å få ei 1.års eng uten høymole er ikke noe hokus pokus. Nøkkelen til suksess ligger i gjenleggsåret.

Les mer ›

Helgeland – Hundekjeksland

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Hundekjeksen, lokalt kalt Hundkarve, ser ut til å ta fullstendig overhånd. Ikke bare står åkerkanter og brakkarealer blomstrende hvite, men også sammenhengende engareal er dominert av dette ugraset.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.