Lokale

Nytt forsøk – Tidlig vårgjødsling i eng

13.05.2019

Når skal gjødsla ut om våren? Langs kysten er våren som regel lang, snøen går tidlig og det grønnes fort, men veksten skyter ofte ikke fart før i slutten av mai.

Les mer ›

Forsøksresultat – Nitrogengjødsling i eng

13.05.2019

I et gjødslingsforsøk på Løkta (Dønna kommune) ble det registrert kjempestore grasavlinger på rundt 1200 kg tørrstoff/daa.

Les mer ›

Husdyrgjødsel - begjær eller besvær?

07.12.2018

Husdyrgjødsel er penger i gjødsling En kikk på handelsgjødsel viser at fosfor – og kaliumrike gjødselslag er dyrest.

Les mer ›

Gjødselvalg for eng i 2018

08.12.2017 (Oppdatert: 11.12.2017)

Vi har gjort ei vurdering av gjødseltyper til eng utfra pris og behov i vår region. Terminprisene øker som før utover mot våren på fullgjødsla.

Les mer ›

Gjødselvalg for eng i 2017

06.01.2017 (Oppdatert: 30.01.2017)

Det nærmer seg ny vekstsesong. Vi har gjort ei vurdering av gjødseltyper til eng utfra pris og behov i vår region. Terminprisene øker som før utover mot våren på fullgjødsla.

Les mer ›

Gjødselvalg for eng 2014

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Det er midt-vinters, men ny vekstsesong bør planlegges. Vi har gjort ei vurdering av gjødseltyper til eng utfra pris og behov under våre forhold.

Les mer ›

Bruk av stripespreder

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Det foregår en utvikling i landbruket med stadig større enheter. Der det før ble håndtert 4-500 m3 med husdyrgjødsel blir det nå håndtert 2-3000 m3 med husdyrgjødsel.

Les mer ›

Store husdyrgjødselmengder - nye krav til løsninger

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Store husdyrgjødselmengder stiller nye krav til rasjonelle løsninger for handtering, transport og spredning.

Les mer ›

Mineralrådgiving

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Det fokuseres i dag på spissing av rådgiverkompetansen. Bøndene skal bruke flere rådgivere med hver sin spisskompetanse, og dermed blir bredden på kompetansen hos den enkelte rådgiver dårligere.

Les mer ›

Sviskade av husdyrgjødsel (1998)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Svi-skade av husdyrgjødsel, Marit Dyrhaug, Midt-Helgeland Forsøksring har i denne notisen sett på muligheter for sviskader av husdyrgjødse på eng.

Les mer ›

Gjødselprisane stig – er kjøtbeinmjøl eit alternativ? (2008)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Eit næringsrikt alternativ til innkjøpt mineralgjødsel er kjøtbeinmjøl. Kjøtbeinmjøl er oppmala og varmebehandla beinrester frå norsk slakteriindustri.

Les mer ›

Husdyrgjødsel - en glemt ressurs? (2003)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Etter en vekstsesong med gode engavlinger, kan det være fornuftig å reflektere over egen gjødslingspraksis på gården.

Les mer ›

Kalking og gjødsling samtidig (1998)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Kari Greiner i Vesterålen Forsøksring tar opp dette spørsmålet i denne notisen. Myten om nitrogentap ved en slik kombinasjon avlives herved.

Les mer ›

Gjødselvalg for eng i 2011

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Prisen på fullgjødsla er nå fastsatt fram til nyttår, og prisene er noe høgere enn i juni 2010. Etter nyttår settes nye priser og det spås at prisene stiger.

Les mer ›

Gjødsling til eng i Nordland (2006)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Marit Dyrhaug i Midt-Helgeland forsøksring gir tilrådinger til enggjødsling i Nordland.

Les mer ›

Bruk selengjødsel til beitedyra

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Berggrunnen i Skandinavia inneholder lite selen (Se). Resultatet er at innholdet i plantene blir så lavt at dyra ikke får dekket behovet. Oddbjørn Stabbforsmo skrev en artikkel om emnet i 2000.

Les mer ›

Lage fullgjødsel av blautgjødsla

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Flere ønsker å supplere blautgjødsla med nitrogen (N) slik at denne kan fungere som ei ”fullgjødsel”. Dette for å gjøre det enklere, i tillegg spare jorda for ei ekstra kjøring.

Les mer ›

Steinmjøl

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

For å lykkes i økologisk grovfôrproduksjon er man helt avhengig av en positiv næringsbalanse slik at jorda ikke utarmes for hovednæringsstoffene. Derfor er bl.a.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.