Lokale

Gjødsle etter gjødslingsplanen, eller gjødsle sterkere?

17.12.2019

I ett forsøk anlagt i 2018 i 2.års eng hos Bjørnar Skarstad, Dønna kommune, ble gjødsling etter plan sammenlignet med ekstra tilførsel av nitrogen.

Les mer ›

Utvikling i fosforinnhold og pH i jordanalyser. Statistikk fra Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord

20.09.2019

Statistikk over jordanalyseresultatene fra kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord fra 1978 og fram til 2018 viser at vi har hatt en hyggelig forbedring i pH og kalktilstand.

Les mer ›

Nytt forsøk – Tidlig vårgjødsling i eng

13.05.2019

Når skal gjødsla ut om våren? Langs kysten er våren som regel lang, snøen går tidlig og det grønnes fort, men veksten skyter ofte ikke fart før i slutten av mai.

Les mer ›

Forsøksresultat – Nitrogengjødsling i eng

13.05.2019 (Oppdatert: 14.01.2020)

I et gjødslingsforsøk på Løkta (Dønna kommune) ble det registrert kjempestore grasavlinger på rundt 1200 kg tørrstoff/daa.

Les mer ›

Husdyrgjødsel - begjær eller besvær?

07.12.2018

Husdyrgjødsel er penger i gjødsling En kikk på handelsgjødsel viser at fosfor – og kaliumrike gjødselslag er dyrest.

Les mer ›

Gjødselvalg for eng i 2018

08.12.2017 (Oppdatert: 11.12.2017)

Vi har gjort ei vurdering av gjødseltyper til eng utfra pris og behov i vår region. Terminprisene øker som før utover mot våren på fullgjødsla.

Les mer ›

Gjødselvalg for eng i 2017

06.01.2017 (Oppdatert: 30.01.2017)

Det nærmer seg ny vekstsesong. Vi har gjort ei vurdering av gjødseltyper til eng utfra pris og behov i vår region. Terminprisene øker som før utover mot våren på fullgjødsla.

Les mer ›

Gjødselvalg for eng 2014

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Det er midt-vinters, men ny vekstsesong bør planlegges. Vi har gjort ei vurdering av gjødseltyper til eng utfra pris og behov under våre forhold.

Les mer ›

Bruk av stripespreder

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Det foregår en utvikling i landbruket med stadig større enheter. Der det før ble håndtert 4-500 m3 med husdyrgjødsel blir det nå håndtert 2-3000 m3 med husdyrgjødsel.

Les mer ›

Store husdyrgjødselmengder - nye krav til løsninger

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Store husdyrgjødselmengder stiller nye krav til rasjonelle løsninger for handtering, transport og spredning.

Les mer ›

Mineralrådgiving

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Det fokuseres i dag på spissing av rådgiverkompetansen. Bøndene skal bruke flere rådgivere med hver sin spisskompetanse, og dermed blir bredden på kompetansen hos den enkelte rådgiver dårligere.

Les mer ›

Sviskade av husdyrgjødsel (1998)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Svi-skade av husdyrgjødsel, Marit Dyrhaug, Midt-Helgeland Forsøksring har i denne notisen sett på muligheter for sviskader av husdyrgjødse på eng.

Les mer ›

Gjødselprisane stig – er kjøtbeinmjøl eit alternativ? (2008)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Eit næringsrikt alternativ til innkjøpt mineralgjødsel er kjøtbeinmjøl. Kjøtbeinmjøl er oppmala og varmebehandla beinrester frå norsk slakteriindustri.

Les mer ›

Husdyrgjødsel - en glemt ressurs? (2003)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Etter en vekstsesong med gode engavlinger, kan det være fornuftig å reflektere over egen gjødslingspraksis på gården.

Les mer ›

Kalking og gjødsling samtidig (1998)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Kari Greiner i Vesterålen Forsøksring tar opp dette spørsmålet i denne notisen. Myten om nitrogentap ved en slik kombinasjon avlives herved.

Les mer ›

Gjødselvalg for eng i 2011

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Prisen på fullgjødsla er nå fastsatt fram til nyttår, og prisene er noe høgere enn i juni 2010. Etter nyttår settes nye priser og det spås at prisene stiger.

Les mer ›

Gjødsling til eng i Nordland (2006)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Marit Dyrhaug i Midt-Helgeland forsøksring gir tilrådinger til enggjødsling i Nordland.

Les mer ›

Bruk selengjødsel til beitedyra

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Berggrunnen i Skandinavia inneholder lite selen (Se). Resultatet er at innholdet i plantene blir så lavt at dyra ikke får dekket behovet. Oddbjørn Stabbforsmo skrev en artikkel om emnet i 2000.

Les mer ›

Lage fullgjødsel av blautgjødsla

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Flere ønsker å supplere blautgjødsla med nitrogen (N) slik at denne kan fungere som ei ”fullgjødsel”. Dette for å gjøre det enklere, i tillegg spare jorda for ei ekstra kjøring.

Les mer ›

Steinmjøl

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

For å lykkes i økologisk grovfôrproduksjon er man helt avhengig av en positiv næringsbalanse slik at jorda ikke utarmes for hovednæringsstoffene. Derfor er bl.a.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.