Lokale

Felles bruk av utmark - kollisjon eller kommunikasjon

05.10.2018 (Oppdatert: 09.10.2018)

Felles bruk av utmark. Beitedyr og lokale og tilreisende turgåere bruker samme utmark. Kan god kommunikasjon føre til mindre kollisjon.

Les mer ›

Allsidige engfrøblandinger som tåler intensiv drift bør brukes i saueholdet

20.03.2018 (Oppdatert: 03.04.2018)

NIBIO avdeling Fôr og husdyr har i samarbeid med NLR testa åtte ulike frøblandingar for kombinasjon sauebeiting og slått som del av Rettleiingsprøving Frøblandingar til eng for sauebeiting i kombinasjon med slått.

Les mer ›

Gjødselvalg for eng i 2018

08.12.2017 (Oppdatert: 11.12.2017)

Vi har gjort ei vurdering av gjødseltyper til eng utfra pris og behov i vår region. Terminprisene øker som før utover mot våren på fullgjødsla.

Les mer ›

Høstbeite

17.09.2017

Utfordringen med å opprettholde god tilvekst på lam utover høsten har vist seg i all hovedsak å være knyttet til kvaliteten på beitene.

Les mer ›

Hvordan sikre en best mulig overvintring av enga?

15.08.2017

Som gårdbruker kan du gjøre driftsmessige tiltak som bidra til å sikre en best mulig overvintring av enga. Disse tiltakene må du gjøre allerede nå i høst.

Les mer ›

Direktesåing i eng

21.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Direktesåing i eng er en pløyefri måte å fornye enga på, utbedre vinterskade eller øke avlingsnivået til gammel eng.

Les mer ›

Gjødselvalg for eng i 2017

06.01.2017 (Oppdatert: 30.01.2017)

Det nærmer seg ny vekstsesong. Vi har gjort ei vurdering av gjødseltyper til eng utfra pris og behov i vår region. Terminprisene øker som før utover mot våren på fullgjødsla.

Les mer ›

Ensileringsmidler – kun en annen utgiftspost?

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Mange mikroorganismer avgjør om man får et godt surfôr. Kunsten er å legge forholdene til rette for at rette bakteriene får etablere seg.

Les mer ›

Informasjonsbrosjyre Småskala høsteredskap og utstyr

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

NLR Helgeland har laget en informasjonsbrosjyren om småskala mekanisering.

Les mer ›

Veileder Tilskuddsfôring til gammelnorsk sau

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

NLR Helgeland har utarbeidet en veileder om tilskuddsfôring av gammelnorsk sau (GNS).

Les mer ›

Høy ytelse på hjemmeavlet fôr

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Gårdsreportasje om melkeproduksjon i Skåne, Sverige

Les mer ›

Grovfôrdyrking - valg av vekster

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Valg av vekster i grovfôrdyrkinga. Krav, egenskaper og bruk.

Les mer ›

Luserne - utprøving på Indre Helgeland

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Bioforsk har i flere forsøksserier hatt fokus på luserne. Forsøka har hatt som formål uttesting av lusernearter for utsjekk av hardførhet og mulige dyrkingsområder.

Les mer ›

Les om et fantastisk vær på Helgeland i 2014

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Sommeren 2014 vil bli husket som en av de varmeste i manns minne. Dette skriver Bioforsk i sin oppsummering om været i vekstsesongen 2014.

Les mer ›

Åkerbønner prøves i nord

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Våren 2014 ble et lite areal i Vesterålen sådd til med åkerbønner (Vicia faba) av sorten Columbo.

Les mer ›

Høstetidspunkt og energikonsentrasjon i grovfôr

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

I forbindelse med grovfôrproduksjon, har vi over flere år vist til sammenhengen mellom temperaturen gjennom vekstsesongen, og kvaliteten på grovfôret.

Les mer ›

Gjødselvalg for eng 2014

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Det er midt-vinters, men ny vekstsesong bør planlegges. Vi har gjort ei vurdering av gjødseltyper til eng utfra pris og behov under våre forhold.

Les mer ›

Tempelfly – nytt skadedyr observert i nord

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Tempelflyet (Dasypolia templi) er selvsagt ikke nytt, men det er første gang vi har observert at den gjør skade i grønnsakshagen.

Les mer ›

Jordsmonn og fruktbar matjord

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Det er nødvendig å ha stor sjølforsyningsgrad på gården og dersom produksjonen skal økes eller man skal spare inn på innkjøpt fôr må grovfôravlingene økes på landbruksforetakene.

Les mer ›

Belgvekster og nitrogenbinding

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

På markdag om belgvekster 13.8.2013 presenterte forsker Ievinia Sturite nitrogenbindinga av belgvekstene gjør i enga og hva dette betyr.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.