Forsøksresultat: Intensiv drift av timotei på Helgeland

27.05.2011 (Oppdatert: 07.12.2016) Marit Dyrhaug

I forsøksserie fra Bioforsk med ulike timoteisorter ved ulike driftssystem, ble et felt lagt til Helgelandskysten. Under våre klimaforhold kom det "intensive" driftssytemet dårligst ut. Oppnådde tørrstoffavlinger er publisert i en tidligere artikkel. I denne artikkelen ser vi nærmere på forkvalitet, forenhetsavlinger og forskjeller mellom de ulike timoteisortene.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.