Kalking og gjødsling samtidig (1998)

15.12.2010 (Oppdatert: 07.02.2017) Marte Sørbø Hoholm

Kari Greiner i Vesterålen Forsøksring tar opp dette spørsmålet i denne notisen. Myten om nitrogentap ved en slik kombinasjon avlives herved.

Et spørsmål som går igjen, er om det er tilrådelig å kalke og gjødsle samtidig. Gammel lære på landbruksskolen var at dette ikke var tilrådelig, fordi det medførte ammoniumtap fra gjødsla, det vil si tap av nitrogen.

Følgende kjemiske reaksjon kunne øke nitrogentapet fra gjødsla:

NH 4+ + OH- = NH3 + H2O

Ved høy pH og stor OH - konsentrasjon vil ammonium (NH4+) lett gå over til ammoniakk (NH3)og forsvinne ut i atmosfæren. Men en må opp i ganske høy pH, for å få merkbart tap. Slike pH oppnår vi ikke med dagens kalkislag.

Kalkvarene vi bruker i dag er såkalte ubrente kalkvarer. Disse vil gi maksimum pH på 7-8. Før bruktes brente og leska kalkmidler, som ga svært høy pH, opptil 11-13. Slik høy pH medførte stor fare for tap av nitrogen på nevnte måte. Med dagens kalkvarer og normale mengder påkjørt, behøver en derfor ikke reflektere over nevnte problemstilling.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.