Demonstrasjonsfelt settepotet 2010

27.10.2010 (Oppdatert: 07.12.2016) Atle Horn

Sommeren 2010 ble det anlagt et demonstrasjonsfelt på Fellingfors i Grane kommune, for å vise forskjellen mellom gammelt og nytt settepotetmateriale. Både ny og gammel settepotet var av sorten Asterix.

 

Friske settepoteter sies å være det viktigste grunnlaget for en stor avling av god kvalitet. En rekke sykdommer kan følge settepotetene og resultere i misvekst, redusert avling og kvalitet. Ved bruk av sertifiserte settepoteter skal produsentene være sikre på at settepoteten er fri for lys ringråte og potetcystenematode. I tillegg skal de være tilnærmet fri for virussykdommer. Friske settepoteter hindrer også spredning av bakteriesykdommer.

 

 

Virussykdommer:

Flere ulike virus går på potet. De kan gi forskjellige symptomer på planten, som dårligere vekst, dvergvekst, krøllet blad, mosaikk og ulike flekker på bladene. Bare i sjeldne tilfeller blir avlingen dramatisk redusert første året etter virussmitte. Vanligvis blir avlingen over år gradvis mindre og plantene blir mer forkrøplet. Ei god håndtering av settepotetdyrkingen, eller bruk av sertifisert settepotet vil normalt gi mindre problem med virus.


Potetvirus. Muligens virus Y(PVY), eller jordboende virus. Foto: Atle Horn

% Syke planter

0-4

5-9

10-14

15-29

30-49

50-100

Rel. avling i %

100

98

95

87

83

66

Tabellen er hentet fra brosjyren Friske settepoteter 1973

 

Bakterie- og soppsykdommer:

De bakteriesykdommerne som gjør største skade på potet her i landet er stengelråte og bløtråte. Oppsmitting skjer ved sortering, setting, risknusing, regn, insekter, høsting osv.

Tørråte er den soppsykdommen som gir størst skade. Andre viktige soppsykdommer er foma, fusarium og skurv.

 

Resultater fra demonstrasjonsfeltet

Feltet ble fulgt opp gjennom vekstsesongen, men det var ingen store synlige forskjeller på plantematerialet. Plantene fra både det nye og gamle settematerialet så svært friskt ut, men det var en liten antydning til raskere oppspiring på det nye settematerialet.


Oppspiring. Nytt settemateriale inntegnet med rød ramme. Foto: Atle Horn

Avlingsregistreringene fra feltet bekreftet i stor grad ”boklærdommen”. Det ble betydelig større avling ved den nyeste settepoteten. Avlingene fra høsterutene ble sortert i størrelsene <38 mm, 38-50 mm og >50 mm. I samtlige fraksjoner ga den nye settepoteten størst avling, men det var i størrelsene 38-50 mm og >50 mm vi fant de største forskjellene med hhv. 31 % og 73 % større avlinger.

 
Totalavling på høsterutene, fordelt på størrelsene <38 mm, 38-50 mm og >50 mm.

 

Leverandører av sertifisert settepotet

Firma

Kontaktopplysninger

Norgro AS

(Overtatt etter Gartnerhallen)

Salgsavdeling Sør- og Østlandet:

Salgsavdeling Vestlandet, Midt- og Nord-Norge:

Strand UnikornFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.