Våronnarbeid til potet (2002)

30.06.2010 (Oppdatert: 07.12.2016) Atle Horn

For en vellykket potetproduksjon må man gjøre de rette tingene allerede fra våren av. Det er mange arbeidsoppgaver som skal gjennomføres. Det er disse Knut Alsaker tar oppi denne artikkelen.

 

Våren nærmer seg og potetene skal i jorda. For en vellykket potetproduksjon må man gjøre de rette tingene allerede fra våren. Det er mange arbeidsoppgaver som skal gjennomføres. Her er det en oversikt over de ulike arbeidsoperasjonene som må gjøres frem til potetene er i jorda.

Lysgroing

Første oppgave om våren er å sette potetene til groing. Dette bidrar til større avling og bedre kvalitet. Mest vanlige er lysgroing. Lysgrodde poteter spirer opptil 10 dager raskere enn ugrodde poteter. Lysgrodde settepoteter vokser ved en temperatur ned på 5oC, mens ugrodde trenger 8oC. Dette betyr mye for oss som ofte har en kald værtype om våren.

Ved setting brukes i dag ofte helautomatiske settere. Mange av disse gir groene en tøff behandling slik at de ramler av. Effekten av lysgroing blir da ødelagt. Groene må derfor ikke være for lange. De skal være korte (ca 0,5 cm) og lubne. Ved bruk av halvautomatisk setter kan groene være litt lenger, 1-2 cm. Bruk av lys er derfor viktig for å begrense lengdeveksten. Lysstyrken bør være 50-100 lux.

Lysgroingstiden for de ulike sortene variere. Tabell 1 viser varmesum i lysgroingstiden for noen sorter. Normalt trengs en varmesum på 200-250 døgngrader med litt variasjoner for de noen sorter.

Tabell 1. Varmesum i lysgroingstiden for ulike sorter

Sort

Varmesum

Vanlige sorter

200-250

Pimpernell

300-350

Troll

150-200

Mandel

Ca 350

Aksel

Ca 220

 

Hvor lang tid man trenger for å oppnå ønsket varmesum vil avhenge av temperaturen.

Tabell 2 viser lysgroingstid i døgn ved ulik temperatur og ulik varmesum.

Troll trenger en varmesum på 150-200 døgngrader. Ved en temperatur på 10 grader under lysgroingen trengs fra 25 til 33 dager for å lysgro Troll. Det gjelder derfor å finne frem til rett tid for å sette potetene til lysgroing slik at potetene får en god lysgroing før setting, men samtidig ikke for lang grotid slik at groene blir for lange og ramler av under setting.

Tabell 2. Lysgroingstid i døgn ved ulike temperaturer og ulik varmesum

 

Temperatur

oC

Varmesum døgngrader over 4oC

150

200

250

300

350

8

38

50

63

75

88

10

25

33

42

50

58

12

19

25

31

38

44

14

15

20

25

30

35

 

Jordarbeiding

Jordarbeiding til potet er viktig. Ikke ha det for travelt om våren, men vent til jorda har tørket opp. Da oppnår du best effekt av jordarbeidinga. Pløying er mest vanlig til potet. Det bidrar til løsing av jorda samt at det er viktig i kampen mot rotugras. Slådding og harving er også nødvendig for å lage jevn jordoverflate og smuldring av jord og eventuelt nedharving av husdyrgjødsel.

Potet krever dyp og løs jord med god jordstruktur for at knollene skal utvikle seg normalt og for å kunne få til en god mekanisk jordarbeiding og en god hypping.

Gjødsling

Riktig gjødsling er viktig fordi det har stor innvirkning på avling og kvalitet. Spesielt nitrogen har stor påvirkning på kvaliteten og avlingsnivået. Riktig nitrogengjødsling er viktig for å få størst mulig avling. For mye nitrogen vil gi stor risvekst som vil forsinke knollveksten og således redusere avlingene. For lite nitrogen gir liten risvekst som vil gi begrenset knollvekst.

Vær derfor nøye med gjødslinga og ta utgangspunkt i gjødselplan når potetåkeren skal gjødsles.

Økologisk drift

Godt vekstskifte er viktig. Bruk av 2-3 tonn husdyrgjødsel i tillegg til frigjøring av næringsstoffer i fra jorda skal normalt dekke behovet for nitrogen og fosfor. Kaliumbehovet dekkes en del opp med husdyrgjødsel. Resten dekkes ved å ta fra reservene i jorda. Ved påviselig lite kaliumreserver er det mulig å søke om å tilføre litt kaliumsulfat.

Konvensjonell drift

I konvensjonell drift er det ofte en grunngjødsling med et par tonn husdyrgjødsel. Resten av næringsbehovet dekkes opp med tilførsel av handelsgjødsel. Det er mange typer å velge mellom. 11-5-18 mikro, Opti-vekst 6-5-20 mikro m.fl. Man kombinerer de gjødselslag som gir den mest optimale gjødslinga både næringsmessig og økonomisk.

Setting

Vi ønsker er rask spiring for å hindre svartskurv angrep på groene og for å få en lengst mulig vekstsesong. Poteten må derfor ikke settes for dypt. Ved setting skal toppen av settepotetene ligge 2 cm under flatt land med 6-8 cm jord over. Resten av jorda skal brukes til hypping seinere i vekstsesongen.

Potetene bør heller ikke settes i for kald jord. En jordtemperaturen ved setting på min 8°C er ideelt. Da får vi en rask spiring.

Rad og setteavstand

Radavstand bestemmes av bredde på traktor. 75 cm er mest vanlig i dag. Setteavstand i drillen vil variere avhengig av settepotetstørrelse. Tabell 3 viser setteavstand for ulik settepotetstørrelse. En settepotetstørrelse på 35-45 mm tilsier en setteavtand på 30 cm. Ved dyrking av Troll kan sette-avstanden reduseres med ca 3 cm for å redusere antall store knoller og dermed problemet med kolv. Ved dyrking av sorter med rikelig ansett som f.eks Pimpernell kan setteavstanden økes med 3-5 cm.

Ved bruk av større radavstand enn 75 cm reduseres radavstanden med 1 cm pr 5 cm økning i radavstand.

Tabell 3. Settepotetstørrelse og setteavstand for vanlig matpotetproduksjon

Settepotetstørrelse (mm)

Settepotetstørrelse (g)

Setteavstand

30-35

<50

25

35-45

50-80

30

45-55

>80

35Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.