Veileder Tilskuddsfôring til gammelnorsk sau

19.02.2016 (Oppdatert: 07.12.2016) Marit Dyrhaug

NLR Helgeland har utarbeidet en veileder om tilskuddsfôring av gammelnorsk sau (GNS). Veilederen har særlig fokus på tilskuddsfôring til GNS som går på helårs utegang i kystlynghei, men gir også anbfalinger om vinterfôring til GNS-besetninger som tas heim om vinteren. Veilederen tar for seg den gammelnorske sauen sin historiske tilknytning til kystlyngheia, særtrekk ved rasen GNS, fôrbehov og krav til fôrkvalitet ved ulike driftsformer, og anbefalte fôringsregimer. Egenskaper og produksjon av ulike typer tilskuddsfôr som høy, høyensilasje og surfôr omtales også. Veilederen er på 6 sider og er utarbeidet som en del av prosjektet "Tilskuddsfôr til gammelnorsk sau i verdifulle kulturlandskap", med finansiering fra Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Nordland.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.