Tempelfly – nytt skadedyr observert i nord

16.10.2013 (Oppdatert: 07.02.2017) Ragnhild Renna

Tempelflyet (Dasypolia templi) er selvsagt ikke nytt, men det er første gang vi har observert at den gjør skade i grønnsakshagen. I år har vi sett stor skade i blant annet pastinakk, løpstikke og kvann. Vi har også observert skade i skjermplanter ute i naturen.

Tempelflylarve på skjermplanten mesterrot Peucedanum ostruthium

Tempelflyet er et stort og kraftig nattfly som er vanlig over det meste av landet. Larvene lever i røtter og stengler på skjermplanter.

 

Det er lite som er skrevet om forholdene for denne arten i Norge, men professor i biologi ved Tromsø Museum, Arne C. Nilssen, har gitt oss følgende opplysninger:
«For tempelflyet skjer parringen  på høsten, og bare hunnene overvintrer. Hun legger eggene på våren, da dør hun. Larvene lever fra mai til juli, først i stenglene og så i røttene. Antar at den kryper ut før forpupningen. De voksne klekker forholdsvis seint på sommeren eller på høsten, og da dør hannene, mens altså hunnene overvintrer og kan fly tidlig på våren. Legger antakelig eggene i stenglene på unge planter».

 

Vi har ikke funnet en beskrivelse av larven, men vedlagt bilde viser at den er relativ stor og kjøttfarget. Den har kitinisert hode og bakpart. Bilde av både larve og voksen tempelfly kan finnes her: http://www.habitas.org.uk/moths/larva.asp?item=6322 .  

 

Siden tempelflyet ikke er en årviss skadegjører i grønnsakhagen så er det lite vi vet om eventuell bekjemping.  Kanskje det beste er å følge godt med i hagen og fjerne angrepne stengler før larven kryper ut.

 

Kilde:

 Arne C. Nilssen. Professor i biologi ved Tromsø Museum-Universitetsmuseet.
 Bladet Ottar nr. 3-2013. Insekter og andre krypdyr


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.