Lokale

Felles bruk av utmark - kollisjon eller kommunikasjon

05.10.2018 (Oppdatert: 09.10.2018)

Felles bruk av utmark. Beitedyr og lokale og tilreisende turgåere bruker samme utmark. Kan god kommunikasjon føre til mindre kollisjon.

Les mer ›

Drenering, faktaark

07.06.2018

Agronomiprosjektet i Nord Norge har vært med på å finansiere faktaark om drenering. Arkene er et forsøk på å samle informasjon om ulike sider ved drenering.

Les mer ›

Hjelp – jeg har fått overvintringskader!

29.05.2018

Vi er nå kommet i siste delen av mai og det blir mer tydelig at vinteren har satt sine spor på enga.

Les mer ›

Organisk gjødsel til økologisk planteproduksjon

21.03.2018

God utnytting av ressursene og god næringsbalanse er en bærebjelke i økologisk landbruk.

Les mer ›

Allsidige engfrøblandinger som tåler intensiv drift bør brukes i saueholdet

20.03.2018 (Oppdatert: 03.04.2018)

NIBIO avdeling Fôr og husdyr har i samarbeid med NLR testa åtte ulike frøblandingar for kombinasjon sauebeiting og slått som del av Rettleiingsprøving Frøblandingar til eng for sauebeiting i kombinasjon med slått.

Les mer ›

Ferdsel i vinterkledd utmark

11.02.2018 (Oppdatert: 06.03.2018)

Nå på etterjulsvinteren, når dagene begynner å få litt bedre lysforhold, er det mange av dere som trekker ut i skogen for å gjøre en innsats.

Les mer ›

Er gjerdet ditt på riktig side av grensa?

29.01.2018

Statens vegvesen stiller klare krav til plassering av gjerde langs riksvei eller fylkesvei. Minsteavstand fra hvitstripa til gjerde er uansett forholdene på stedet 3 meter.

Les mer ›

Produksjonsklare jordbærplanter - forlokkende i nord

19.12.2017

Prosjektet 'Hagebær i arktis' viser at importerte produksjonsklare jordbærplanter i 2017 kan gi god økonomi dersom det dyrkes under tak og i et table-top system.

Les mer ›

Gjødselvalg for eng i 2018

08.12.2017 (Oppdatert: 11.12.2017)

Vi har gjort ei vurdering av gjødseltyper til eng utfra pris og behov i vår region. Terminprisene øker som før utover mot våren på fullgjødsla.

Les mer ›

Kartlegging av kjempespringfrø på Svines, Tjøtta og Offersøy i Alstahaug kommune

08.12.2017 (Oppdatert: 11.12.2017)

På oppdrag fra Alstahaug kommune har Norsk landbruksrådgivning Nordland kartlagt utbredelsen av kjempespringfrø.

Les mer ›

Høstbeite

17.09.2017

Utfordringen med å opprettholde god tilvekst på lam utover høsten har vist seg i all hovedsak å være knyttet til kvaliteten på beitene.

Les mer ›

Hvordan sikre en best mulig overvintring av enga?

15.08.2017

Som gårdbruker kan du gjøre driftsmessige tiltak som bidra til å sikre en best mulig overvintring av enga. Disse tiltakene må du gjøre allerede nå i høst.

Les mer ›

Riktig bruk av gult varsellys

14.08.2017

Mange bønder bruker gult varsellys når de er på veien. Imidlertid er det ikke alltid riktig å bruke dette varselet.

Les mer ›

Direktesåing i eng

21.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Direktesåing i eng er en pløyefri måte å fornye enga på, utbedre vinterskade eller øke avlingsnivået til gammel eng.

Les mer ›

Utprøving av jordbærsorter i Nord-Norge 2014 - 2016

21.03.2017

I dette prosjektet ble 3 identiske sortsfelt anlagt i Alta, Målselv og Sør-Troms.

Les mer ›

Gjødselvalg for eng i 2017

06.01.2017 (Oppdatert: 30.01.2017)

Det nærmer seg ny vekstsesong. Vi har gjort ei vurdering av gjødseltyper til eng utfra pris og behov i vår region. Terminprisene øker som før utover mot våren på fullgjødsla.

Les mer ›

Ta ut prøve av husdyrgjødsla!

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Har du husdyrgjødselprøve fra gården din, kan du optimalisere næringsforsyninga.

Les mer ›

Ensileringsmidler – kun en annen utgiftspost?

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Mange mikroorganismer avgjør om man får et godt surfôr. Kunsten er å legge forholdene til rette for at rette bakteriene får etablere seg.

Les mer ›

Informasjonsbrosjyre Småskala høsteredskap og utstyr

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

NLR Helgeland har laget en informasjonsbrosjyren om småskala mekanisering.

Les mer ›

Veileder Tilskuddsfôring til gammelnorsk sau

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

NLR Helgeland har utarbeidet en veileder om tilskuddsfôring av gammelnorsk sau (GNS).

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.