Lokale

Har jorda en egen helse?

15.01.2021

Hvor viktig er det egentlig å ta vare på jordas funksjoner? Hvordan kan du som bonde på best mulig måte forvalte jordas økosystem? Hva er god jordhelse?

Les mer ›

Rødbeter – en spennende, næringsrik vekst

12.01.2021

Rødbeter er en gammel kulturplante og har vært dyrket i Europa i flere tusen år.

Les mer ›

Bestill såvare i tide

11.12.2020

Vi har vinter og dvaletid, men nå er det tid for å planlegge og forberede neste vekstsesong. Du har planer om nytt gjenlegg.

Les mer ›

Bevaring ved bruk – Nye lokalsortar i engvekstene timotei, engsvingel og raudkløver

11.12.2020 (Oppdatert: 15.12.2020)

Timotei, engsvingel og raudkløver er viktige arter i enga og til alle tider har bøndene prøvd å utvikle og tilpasse sortar som er godt tilpassa lokalklimaet.

Les mer ›

Jord, drenering og klimagassutslepp

11.12.2020 (Oppdatert: 15.12.2020)

Det er mange tiltak som kan iverksettast på garden, som er god agronomi og som også er gode miljø- og klimatiltak. NIBIO, NMBU, NLR og NORSØK har i samarbeid produsert eit hefte som vurderer dette.

Les mer ›

Kveke – venn eller fiende?

11.12.2020

Kveka har vært utskjelt i mange år. Og det med god grunn, spesielt i korndyrking. Men er den egentlig et stort problem i enga?

Les mer ›

Klimadrypp 3: Jordbrukets utslipp av metan

11.12.2020

Metan fra jordbruket kommer hovedsakelig fra fordøyelsen til drøvtyggere (også kalt enterisk metan), en del i fra lagring av husdyrgjødsel, samt fra myrer og rismarker.

Les mer ›

Klimadrypp 2: Metan

11.12.2020

Jordbruket jobber hver dag med karbonkretsløpet, gjennom forvaltning av fotosyntesen. Man skulle tro at jordbruket er tilnærmet klimanøytralt?

Les mer ›

Tilbygg til geitfjøs med utvendig renovering av eksisterende bygg

18.11.2020

Magnus Bergstad i Målselv kommune har utvidet geitfjøset sitt, og renovert eksisterende bygg utvendig. God dialog mellom tiltakshaver, planlegger og entreprenør har vært viktig.

Les mer ›

Klimadrypp 1: Jordbrukets klimagasser

18.11.2020

Klima er et brennhett og engasjerende tema, og landbruket har blitt stemplet som en av de store synderne. Men hva handler egentlig klima om?

Les mer ›

Skjøtselsplan for Hjelmsøya slåttemark, Herøy kommune, Nordland. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype

09.11.2020

Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt trua ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold.

Les mer ›

Skjøtselsplan for Asperodden-Mellomodden, kystlynghei, Herøy kommune, Nordland fylke

09.11.2020

Utarbeidelse av skjøtselsplanen for Asperodden-Mellomodden kystlynghei i Herøy kommune er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland.

Les mer ›

Klimapåvirkning for vekstsesongen 2020 – notat

28.10.2020

Stor snømengde, sein snøsmelting, overvintringskader og påfølgende tørke på sommeren ga utsatt førsteslått.

Les mer ›

Helgelandsbonden har et tørt fôr med høy fordøyelighet, høy energiverdi og godt proteininnhold

20.10.2020

Surfôret fra 1.slåtten på Helgeland er tørt i 2020. Svært ulik overvintring, med etterfølgende sommervær uten nedbør fram mot 1.

Les mer ›

Ull som gjødsel

19.10.2020

I saueklippinga er det alltid ull som må sorteres vekk og som blir et avfall. Flere sauebønder prøver ull som dekkemateriale i for eksempel grønnsaker.

Les mer ›

Ta vare på gammel eng

19.10.2020

''Longterm gras'' er et forsøksopplegg som har pågått i tre vekstsesonger. Forsøket har god geografisk spredning. Målet med prosjektet er å finne rasjonelle metoder for å fornye gammel eng.

Les mer ›

Drensgrøfta sett fra innsiden

19.10.2020

Spyling av drensrørene er en viktig del av vedlikeholdet. Undersøkelser fra Danmark viser stor effekt av spyling, selv der rørene bare har ligget ett år.

Les mer ›

Hvordan har du det, sånn egentlig?

16.10.2020

Lørdag 10. oktober var det markering av Verdensdagen for psykisk helse. Markeringen har som mål at det skal bli mer åpenhet omkring temaet.

Les mer ›

Hvor lenge tåler poteten å stå under vann

23.09.2020

På grunn av svært mye nedbør de siste dagene, spesielt i Nordland fylke, står mye potet under vann eller i vassmetta jord. Hvor mye tåler poteten, før det går ut over kvaliteten og lagringsevnen?

Les mer ›

Stell av enga om høsten

17.09.2020

Det er høst og vinteren nærmer seg. Vi vet aldri hvordan, og hvor lang, vinteren blir. Sånn sett er vi prisgitt værgudene, og det er lite vi kan gjøre med det.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.