Wolfgang dohrn

Wolfgang Dohrn

Rådgiver
NLR Nord Norge
Tjøtta
Grovfôr
Maskinteknikk og presisjonslandbruk
Klima
Funksjonstesting
Jordprøver og gjødslingsplan