Tore Kolstad

Tore Kolstad

Økonomirådgiver
NLR Nord Norge
Mo i Rana
Økonomi
Eierskifte

Dette kan Tore hjelpe deg med:

Tore er økonomirådgiver i NLR Nord-Norge. Tore har kontorsted i Mo i Rana med Helgeland som primært arbeidsområde. Han bistår kunder lenger nord etter behov og kapasitet.

Tore har lang og variert erfaring fra økonomiområdet innen landbruk og øvrig næringsliv. Han har bl.a. vært jordbrukssjef i Hemnes, lektor i økonomi ved Vefsn Landbruksskole og økonomirådgiver og prosjektleder i Trøndelag Forsøksring. Han har i tillegg betydelig erfaring fra andre bransjer innen regnskap og offentlige innkjøp.

Tore kan sammen med øvrige rådgivere i NLR bistå med:

  • Driftsplanlegging, f.eks. i forbindelse med investeringsbeslutninger og finansieringssøknader
  • Veivalgsrådgivning, f.eks. i forkant av investeringsbeslutninger, ved eierskifte eller andre endringer i driften
  • Likviditetsbudsjettering, f.eks. i forbindelse med produksjonsutvidelse, investeringer eller likividitetsutfordringer
  • Eierskifte
  • Mekaniseringsøkonomi
  • Kurs og forelesninger innenfor temaet økonomi
  • Prosjektledelse for eksternt finansierte prosjekter

Fra senhøst 2023 er planen at Tore også kan taksere landbrukseiendom.

Les mer om økonomitjenestene til NLR.