Roger oestvik 001

Roger Østvik

Bygningsplanlegger
NLR Nord Norge
Tromsø
Landbruksbygg