Martin Utland

Martin Utland

Rådgiver jord- og plantekultur
NLR Nord Norge
Trofors
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan
Klima
Jord

Dette kan Martin hjelpe deg med:

Martin er jord- og planterådgiver og har kontorsted på Trofors. Han tar jordprøver, lager gjødslingsplaner og tar ut grovfôr- og husdyrgjødselprøver. Han er autorisert klimarådgiver og kan hjelpe til med klimarådgiving på gården din med utgangspunkt i klimakalkulatoren. Han har bachelor i husdyrfag fra Nord Universitetet, avd. Steinkjer.

Fagartikler

Som mange andre i NLR, har Martin skrevet fagartikler.