Kristin soerensen

Kristin Sørensen

Rådgiver
NLR Nord Norge
Takvatn
Potet
Grønnsaker
Klima
Frukt og bær
Drenering
Jord
Jordprøver og gjødslingsplan

Dette kan Kristin hjelpe deg med:

Kristin er rådgiver innen potet, grønnsaker og bær. Hennes hovedkulturer er tidligpotet, matpotet og produksjonsklare jordbær i tunnel. Andre kulturer hun kan hjelpe deg med: kålrot, gulrot, Målselvnepe, knutekål, blomkål, brokkoli og bringebær. Hun kan også hjelpe deg innenfor temaet lysgroing, lager, lagerstyring, nydyrking, drenering, klimakalkulatoren og markedshage.

Fagartikler

Som mange andre i NLR, har Kristin skrevet fagartikler.

Prosjekt

Kristin er involvert i følgende prosjekter:

 • VIPS-landbruk. Rapportering av første funn av potettørråte, eggtelling liten og stor kålflue, førstefunn av kålmøll og teger, og andre skadegjørere i potet og grønnsaker
 • Sortsprøving i nye potetsorter, norske og utenlandske, tidlige, halvtidlige og halvseine
 • Verdiprøving i potet, halvseine sorter, for NIBIO
 • Arktisk Lys, virkning av fiberduk på temperatur og lys i Nord-Norge i potet, kålrot og produksjonsklare jordbær i tunnel, i samarbeid med Tromspotet AS og NIBIO Tromsø
 • Teknoformidling av fagråd i potet, grønnsaker og bær i Nord-Norge
 • PRE-testing av nye potetsorter, for Graminor
 • Utvalg og utprøving av nye nummersorter i potet, i samarbeid med Grundnes gård, Graminor og NIBIO Tromsø
 • LEDlysgroing i potet, i samarbeid med NIBIO Tromsø
 • Utprøving av biostimulanter i potet
 • Dyrkingstekniske forsøk i nye nummersorter
 • Timotei for nordlige strøk, i samarbeid med Graminor
 • Diverse grasforsøk for NIBIO