Ida J

Ida Jeanette Pedersen

Rådgiver HMS, jord og plantekultur
NLR Nord Norge
I permisjon
HMS
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan