Gustav karlsen

Gustav A. Karlsen

Rådgiver
NLR Nord Norge
Leknes
Grovfôr
Økonomi
Jordprøver og gjødslingsplan