Brita johansen

Brita Johansen

Assistent
NLR Nord Norge
Leknes
Grovfôr
Grønnsaker
Klima
Jordprøver og gjødslingsplan