Anne Kristiansen

Anne Kristiansen

Rådgiver
NLR Nord Norge
Tana, 50 % stilling
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan
Fôring
Jord